Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 2943 5234

E-mail: conny.jensen@rr.rm.dk

Adresse: Gormsvej 23 st. th., 7400 Herning

Profil

Min vision for Region Midtjylland

 • Et sundhedsvæsen, der har ydelser af høj kvalitet til borgerne
 • En region med lighed i sundhed
 • En beskæftigelsesmæssig god Region midtjylland 
 • En region med uddannelsesmuligheder til alle
 • En region, der kan begå sig på de internationale områder
 • En region, der kan tiltrække turister, og hvor der er et kulturtilbud, som matcher de ønsker, der måtte være

Politisk CV

 • 12 år i Herning byråd, her socialudvalgsformand, økonomiudvalgsmedlem, gruppeformand, viceborgmester
 • 5 år i Ringkøbing amtsråd, her gruppeformand, økonomiudvalgsmedlem, næstformand i sundhedsudvalget og viceamtsborgmester
 • Siden regionernes dannelse, regionsrådsmedlem, forretningsudvalgsmedlem og nu gruppenæstformand

Personligt

 • Født den 27. maj i Herning
 • Uddannet som kontorassistent på Slagteriet i Herning
 • Gift og har 1 søn, svigerdatter og 2 børnebørn
 • Tidligere afdelingsformand for Kvindeligt Arbejderforbund og næstformand i 3F Midtjylland
 • Bestyrelsesmedlem i Jobbanken i Herning
 • Bestyrelsesmedlem i PTU (polio- trafik- og ulykkesramte)

Links

Læs mere på min hjemmeside og find mig på facebook.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Forretningsudvalget
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Bestyrelsen for Amgros
Bestyrelsen for Museet for Religiøst Kunst
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Herning
Fondsbestyrelsen for Bovbjerg Fyr
Repræsentantskabet for MCH Messecenter Herning
Regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland (Suppleant)