Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 2962 8238

E-mail: susanne.buch@rr.rm.dk

Adresse: Gyden 2, 7650 Bøvlingbjerg

Profil

Privat

Lektor cand.mag. ved Via UC Campus Holstebro.

Visioner

Jeg er nu i min fjerde valgperiode. I perioden fra 2021 vil jeg konkret arbejde med:

  • At fortsætte processen med at udvikle sundhedshuse og sundhedscentre, så der er sundhedstilbud tæt på borgerne
  • At Region Midtjylland er en region i balance, både i forhold til sundhedstilbud, uddannelsestilbud og arbejdspladser. 
  • At sundhedsvæsnet er sammenhængende, så borgerne, uanset hvor de bor, føler sig trygge og ved hvor de skal henvende sig for at få hjælp og støtte  
  • At regionens medarbejderkontor i Bruxelles stadig skaber gode netværk til europæiske partnere til gavn for virksomheder og udannelsesinstitutioner.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalg for nære sundhedstilbud (formand)
Udvalg for personale

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
Samarbejdsudvalg for almen praksis
Sundhedsklynge - Gødstrupklyngen
Bestyrelsen for Region Midtjyllands EU-kontor (Formand)
Sundhedssamarbejdsudvalget
Løn- og praksisudvalget i Danske Regioner