Her kan du læse mere om Samfundsformernes aktuelle projekter og idéer.

Samfundsformernes aktuelle projekter

Samfundsformerne bidrager på mange måder, og der er ingen krav til formen. Region Midtjylland afholder 4-5 workshops om året, hvor Samfundsformerne arbejder aktivt med aktuelle udfordringer, projekter og problemstillinger i Region Midtjylland. De bidrager med løsningsforslag og nye perspektiver, og arbejder også nogle gange videre med konkrete projekter, som de selv definerer.

Samfundsformerne har bl.a. bidraget til en analyse af unges snusvaner, arbejdet på at få seksualundervisning på Folketingets dagsorden og deltaget i Klimatopmødet. De har desuden arbejdet med klimavenlig hospitalsmad og at øge brug af kollektiv trafik. På denne side kan du læse mere om Samfundsformernes aktiviteter og bidrag.

Unge mennesker der sidder rundt om et bord og arbejder