Hvad er Samfundsformerne

De unge er vores fremtid. Derfor skal de involveres og have mulighed for at påvirke og bidrage til processer og politiske beslutninger. Men vi ved også, at det kan være svært at finde den rigtige indgangsvinkel. Med ungedemokratiprojektet Samfundsformerne vil vi skabe mulighed for dialog, samarbejde og idéudveksling mellem Region Midtjylland og unge, så vi sammen kan udvikle løsninger og svar på de problemer og udfordringer, vi står overfor.

Samfundsformerne er for alle unge i alderen 18-25 år som er bosat i Region Midtjylland. De unge kommer fra forskellige steder i regionen, og har forskellige baggrunde, uddannelser og idéer. De interesserer sig for alt fra bæredygtighed, kollektiv trafik, uddannelse og et godt ungdomsliv. Fælles for dem er deres engagement og ønske om at være med til at forme og sætte aftryk på Region Midtjylland.

Region Midtjylland skal være en god og attraktiv region at bo og leve i - for alle! Borgernes perspektiv, viden og erfaringer er afgørende for, at vi kan skabe gode tilbud og løsninger.

Mød Region Midtjyllands samfundsformere.

Hvad laver en samfundsformer?

Samfundsformerne bliver inviteret til at deltage i 4-5 årlige workshops. Her kan de komme med input, idéer og løsningsforslag til Region Midtjyllands problemstillinger og udfordringer. På vores workshops møder de regionens mange forskellige medarbejdere, fagpersoner og politikere.

Som samfundsformer får man også mulighed for at arbejde med egne idéer og projekter, som skal bidrage aktivt til regionens overordnede arbejde og strategier.

Læs om Samfundsformernes projekter og idéer.

Lyt til Samfundsformernes podcast.

Læs ofte stillede spørgsmål.

Bliv Samfundsformer

Har du lyst til at blive Samfundsformer, så send gerne en ansøgning. Hav dit MitID klar.

Søg om at blive Samfundsformer

Følg os på de sociale medier

Hvis du vil se mere om, hvad vi laver, og hvilke projekter vi har gang i, så kan du følge os på Instagram.