Nogle patienter med fremskreden mave- og tarmkræft har ventet for længe på behandling.

Information til patienter

Hvis Region Midtjylland vurderer, at der er en sandsynlighed for, at du har lidt skade og dermed kan få erstatning, får du direkte besked af regionen via Digital Post (eller per brev hvis fritaget for Digital Post).

Hvis du formoder, at du har ret til erstatning, kan du til enhver tid anmelde en sag til Patienterstatningen.

Du kan søge erstatning ved Patienterstatningen her

Patienterstatningen - tal for afgørelser i erstatningssager - opdateres hver mandag

Hotline til patienter på Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Hvis du er tilknyttet Aarhus Universitetshospital, er berørt af sagen og har spørgsmål til din ventetid, information eller rettigheder, kan du ringe til receptionen på Mave- og Tarmkirurgi på tlf. 7845 3222 og bede om at blive ringet op af en læge eller sygeplejerske.