Afdelingen har besluttet at give erstatningsvejledning til alle de 313 patienter, der har modtaget for sen kræftbehandling i denne periode.

Afdelingen skriver derfor nu direkte til de resterende 273 patienter (af de 313), der hidtil ikke har modtaget erstatningsvejledning. Tidligere har 40 patienter henvist til HIPEC-behandling modtaget erstatningsvejledning.

Erstatningsvejledningen gives, fordi patienterne ikke er behandlet hurtigt nok og måske har fået utilstrækkelig eller forkert oplysning om muligheden for og konsekvensen af at vælge et behandlingstilbud på et andet hospital i Danmark eller i udlandet.

I brevene vejledes patienterne i at søge erstatning hos Patienterstatningen.

- Vi kan desværre ikke udelukke, at du kan være påført en skade som følge af den overskredne ventetid, skriver hospitalet.

Brevene sendes som e-post. Patienter fritaget for e-post vil modtage et fysisk brev.

Om en borger har ret til erstatning eller ej, afgøres alene af Patienterstatningen i de sager, der anmeldes dertil.

Du kan søge erstatning ved Patienterstatningen her.

Patienter, der formoder at de har ret til erstatning, kan til enhver tid anmelde en sag til Patienterstatningen. De behøver således ikke afvente besked fra regionen.