På baggrund af udsendelse i DR 16 april 2023 har direktionen i Region Midtjylland bedt Aarhus Universitetshospital redegøre for spørgsmål om ventetid for patienter på Mavetarmkirurgisk Afdeling. Redegørelsen skal være klar onsdag 19. april 2023.

Direktionen i Region Midtjylland beder Aarhus Universitetshospital redegøre for:

  1. Hvorvidt I vurderer, at I generelt har overholdt handlepligten for patienter med kræft, der skulle have foretaget HIPEC operation. Ved vurdering af om I har overholdt handlepligten, bør I anvende Sundhedsstyrelsens vejledning og den regionale retningslinje. I bør særligt forholde jer til, om patienter er informeret om konsekvensen af forlænget ventetid og om mulighed for henvisning til udlandet. Såfremt I vurderer, at der er dele af bekendtgørelsen herunder handlepligten, som I ikke har overholdt, bør der redegøres detaljeret herfor.
  2. Det fremgår af jeres svar til DR, at der ikke har været økonomiske hensyn, der har tilsidesat henvisning til udlandet. Vi vil gerne modtage en grundig redegørelse herfor. Denne skal både forholde sig til, hvad der er aftalt på møde, dokumenteret i mødereferater og mails, samt, hvad der har været praksis.
  3. I bør desuden forholde jer til, om I vurderer, at handlepligten generelt er overholdt for patienter i mave-tarm kræft afdelingen. Herunder, om der i fornødent omfang har været kendskab til reglerne på området, og om der generelt er handlet i overensstemmelse hermed. Såfremt det ikke er tilfældet, bør der nøje redegøres for hvilke dele, der ikke er overholdt.
  4. Såfremt I vurderer, at handlepligten generelt har været overholdt, har I så kendskab til patienter, hvor det vurderes ikke at være tilfældet, og dermed patienter, der burde have været indberettet til Sundhedsstyrelsen, men som ikke er blevet det. Herunder har I kendskab til patienter, hvor handlepligten ikke er overholdt, og det samtidig er sket udenfor tidsperioden 13. September 2022 - 29. Marts 2023?
  5. I bør desuden konkret redegøre for, hvor mange patienter, der har ønsket at blive henvist til udlandet, hvilke mulige tilbud I undersøgte i den forbindelse og hvor konkret det var, hvor patienterne endte med at modtage behandling (AUH/andet sted), og hvis ikke de blev behandlet i udlandet, hvad var årsagerne hertil, herunder, om der er patienter, der er blevet fremrykket til operation på AUH, som følge af ønske om behandling i udlandet.