Analysen skal laves af eksterne konsulenter. I april leverede Implement Consulting Group en foreløbig ledelsesmæssig vurdering af kræftsagen fra Aarhus Universitetshospital, AUH.

Kerneårsagsanalysen tager afsæt i kræftbehandlingen på afdelingen for Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital og forløbet vedr. overskridelser af de maksimale ventetider og den ledelsesmæssige håndtering heraf. Analysen skal have et bredt organisatorisk perspektiv.

- Patienterne skal sikres rettidig behandling. Jeg ser frem til at få belyst hvilken læring vi kan og bør drage af denne ulykkelige sag, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Kerneårsagsanalysen, der omfatter perioden fra 1. januar 2022 til 19. marts 2023, ventes klar til september. Analysen får et stærkt lærende perspektiv og omfatter overskridelserne af de maksimale ventetider for behandling af patienter med kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom.

Målet er i højere grad forankring af læring, omstilling og forbedring, og i mindre grad en afsluttende, retrospektiv og konkluderende rapport. Analysen skal identificere bagvedliggende årsager og påpege muligheder for læring, udvikling, umiddelbare forbedringer og mere omfattende udviklingsbehov.

En tilstrækkelig afdækning forudsætter psykologisk tryghed, hvorfor konklusioner og fund vil blive viderebragt i anonymiseret og kondenseret form uden citater.

Læs om kærneårsagsanalysen i referatet fra forretningsudvalgsmødet 16. maj 2023 (åbner dagsordenen)

Opgavebeskrivelse kærneårsagsanalyse (åbner pdf)