Borgernes perspektiv, viden og erfaringer er afgørende for, at Region Midtjylland kan skabe de helt rigtige tilbud og løsninger til borgerne.

Derfor er det vigtigt, at vi inddrager og går i dialog med dig og andre borgere. Det sker med udgangspunkt i 9 grundprincipper for borgerinddragelse i Region Midtjyllland, der er vedtaget af regionsrådet i 2019.

 

Borgerinddragelse på mange måder

I Region Midtjylland er vi i dialog med borgere på forskellige måder og i flere  sammenhænge. Vi forsøger hele tiden at bygge videre på de erfaringer vi har gjort sammen med borgerne. Her på siden finder du et lille udpluk af de seneste initiativer, bl.a. borgermøder og samtalesaloner, og du finder kontaktpersoner, hvis du vil vide mere.

Initiativer på hospitalerne m.v. understøtter dagligt, at den enkelte patient inddrages i og træffer beslutninger om sin behandling.

Kontakt

Koncern Kommunikation

Anja Amdisen
Tel. 2115 4397
anja.amdisen@stab.rm.dk

(inkl. om indhold på siden)

 

Koncern HR  Udvikling

Kirsten Engholm Jensen

Tel. 2369 1647

KIRJEN@rm.dk

 

Sundhedsplanlægning

Afdelingspostkasse

Tel.7841 2002

SUNSPL@regionmidtjylland.dk

 

Psykiatri

Stefanie Duedal

Kvalitet og Udvikling

Tel. 2180 1538

Stefanie.duedal@psykiatrien.rm.dk

 

Social

Vinni Bøgelund Jensen

Kvalitet og Udvikling

Tel. 2058 0291

Vinni.Jensen@ps.rm.dk

 

Regional Udvikling

Allan Holst

Kontoret for Mobilitet og Stab

Tel. 2913 568

Allan.Holst@ru.rm.dk