Dagsordener og referater

Abonnér

Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Formål

Kommissorium for patientinddragelsesudvalget.

Forretningsorden for patientinddragelsesudvalget.

Medlemmer

Patientinddragelsesudvalget for 2022-2025 har følgende medlemmer:

Formand
Per Jacobsen


Mobil: 2382 4211
Mail: per@perjac.dk

Udpeget af Gigtforeningen,
Danske Handicaporganisationer

Ledig plads

Næstformand
Udpegning undervejs

Ledig plads

Udpegning undervejs

Esther Lau

Mobil: 6171 7674
Mail: 123esl@aeldresagen-post.dk

Udpeget af Ældre Sagen

Carl Aksel Kragh Sørensen. PIU.jpeg

Carl Aksel Kragh Sørensen

Mobil: 2191 7688
Mail: caks@petersminde.dk

Udpeget af Regionsældrerådet

Jonna Nymann Pedersen

Mobil: 2459 9417
Mail: konditor@mail.dk

Udpeget af Kræftens Bekæmpelse,
Danske Patienter

Jette Sloth Flohr

Mobil: 2046 0835
Mail: js@hjerneskadeforeningen.dk

Udpeget af Hjerneskadeforeningen,
Danske Handicaporganisationer

Trine Frøstrup. PIU.jpeg

Trine Frøstrup

Mobil: 4070 2021
Mail: trine.kysfarvel@gmail.com

Udpeget af Scleroseforeningen,
Danske Patienter

 

Gruppebillede Patientinddragelsesudvalget 2022-2025

Mødeplan 2024

  • Fredag den 1. marts 2024 kl. 10.00-13.00
  • Tirsdag den 28. maj 2024 kl. 10.00-13.00
  • Mandag den 2. september 2024 kl. 13.00-16.00
  • Fredag den 6. december 2024 kl. 10.00-13.00

Tidligere patientinddragelsesudvalg

Kontakt

Leon Hiitola Iversen
AC-fuldmægtig
Tlf.: 24 22 85 40 
Mail: leon.iversen@stab.rm.dk

Patientinddragelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.