(Stående fra v.) Rose-Marie Mollerup, Kristina Louise Bliksted, Anders Stagis, Birgitte Thorup, Anders Sørensen, Johanne Marie Dirdal Daasbjerg, Mette Møller Løvstad, Kristoffer Ravlo, Olav Nørgaard, Susanne Buch, Annie Røn, og Ditte Fredensborg. Karen Elisabeth Vestergaard og Freddy Nielsen var fraværende da billedet blev taget. Foto: Region Midtjylland.
(Stående fra v.) Rose-Marie Mollerup, Kristina Louise Bliksted, Anders Stagis, Birgitte Thorup, Anders Sørensen, Johanne Marie Dirdal Daasbjerg, Mette Møller Løvstad, Kristoffer Ravlo, Olav Nørgaard, Susanne Buch, Annie Røn, og Ditte Fredensborg. Karen Elisabeth Vestergaard og Freddy Nielsen var fraværende da billedet blev taget. Foto: Region Midtjylland.

Dagsordener og referater

Abonnér

Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Formål

Regionsrådet har nedsat et udsatteråd for Region Midtjylland. Udsatterådet består af 14 medlemmer, hvor de 10 medlemmer er fra relevante foreninger, mens de resterende fire medlemmer er fra regionsrådet.

Formålet med Udsatterådet er at give udsatte borgere i Region Midtjylland et talerør. Det kan være borgere med såvel somatisk som psykiatrisk sygdom. Rådet skal sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på regionens områder (sundhed, social og regional udvikling) inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed og et sundhedsvæsen på patientens præmisser.

Det er samtidig en vigtig opgave for Udsatterådet at bidrage til at identificere problemstillinger i det tværsektorielle samarbejde omkring udsatte borgere og dermed understøtte arbejdet med at skabe sammenhængende indsatser for borgerne.

Se kommissoriet for Udsatterådet.

Medlemmer

Udsatterådet består af følgende ti medlemmer, der repræsenterer frivillige organisationer og lignende aktører:

 • Karen Elisabeth Vestergaard, Røde Kors
 • Anders Stagis, Blå Kors
 • Anders Sørensen, KFUK's sociale arbejde
 • Freddy Nielsen, SAND – De hjemløses landsorganisation
 • Birgitte Thorup, Kirkens Korshær
 • Kristina Louise Bliksted, Foreningen Social Sundhed
 • Mette Møller Løvstad, Center for Seksuelt Misbrugte
 • Marianne Bruhn, Ungdommens Røde Kors
 • Johanne Marie Dirdal Daasbjerg, Den Sociale Retshjælp
 • Annie Røn, Bedre Psykiatri
 • Susanne B. Andersen, Lev


Regionsrådet har desuden udpeget fire regionsrådsmedlemmer til Udsatterådet:

 • Ditte Fredensborg (A) (formand)
 • Susanne Buch (F)
 • Rose-Marie Mollerup (P)
 • Olav Nørgaard (V)

Mødeplan

Mødeplan for 2024

Fredag den 1. marts 2024 kl. 10.00-13.00
Onsdag den 19. juni 2024 kl. 10.00-13.00
Fredag den 30. august 2024 kl. 08.30-11.30
Torsdag den 21. november 2024 kl. 12.30-15.30

I denne korte video kan du se lidt om, hvad Udsatterådets arbejde går ud på.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Bob Nielsen
Regionssekretariatet
Telefon: 2912 7748