Region Midtjylland har valgt at publicere åbne postlister på regionens hjemmeside. 


Formålet med de åbne postlister er at skabe større åbenhed i regionens arbejde. Borgerne i Region Midtjylland skal sikres størst mulig indsigt i den regionale administration og have mulighed for at følge med i de aktuelle sager. De åbne postlister skal med andre ord være med til at fremme dialog og åbenhed i forhold til vores borgere, virksomheder og pressen.


Region Midtjyllands åbne postliste består som udgangspunkt af al indgående og udgående post fra administrationens emnesager i ESDH systemet. Postlisten er med andre ord et udtræk af de åbne dokumenter, der er journaliseret i ESDH den pågældende dato.


Åbne postlister på internettet er samtidig omfattet af persondataloven. Region Midtjylland har en forpligtelse til at beskytte de borgere, om hvem der er oplysninger, som ikke må eller ikke bør komme til offentlighedens kendskab. Det betyder, at postlisterne aldrig må indeholde personfølsomme eller fortrolige oplysninger, ligesom der er visse oplysninger, der er tavshedsbelagte af hensyn til offentlige interesser.


Har du spørgsmål vedrørende regionens åbne postlister, kan du rette henvendelse til kontakt@regionmidtjylland.dk

 

Se alle postlister
 • Ud

  Angående: Samarbejdsaftale mellem Præhospitalet, RM og Teknisk afdeling,HEM

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: PH Samarbejde omkring medicin 2018

  Journalnummer: 1-30-72-38-18

  Område: Præhospitalet

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Referat fra møde i Kvalitetsudviklingsudvalget for fysioterapi 15. maj 2018

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: Kvalitetsudviklingsudvalget for fysioterapi 2014 - 2017

  Journalnummer: 1-01-72-14-14

  Område: Nære Sundhedstilbud

  Fra/til: Kvalitetsudviklingsudvalget for fysioterapi i Region Midtjylland

 • Ind

  Angående: Opdatering fra Midttrafik

  Afsendt d.: 18-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU Økonomi i den kollektive trafik 2018

  Journalnummer: 1-30-75-2-18

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Midttrafik

 • Ind

  Angående: Klinisk logistik kapacitetspulje maj 18

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: IT Forvaltning af Styregruppe Klinisk Logistik

  Journalnummer: 1-01-82-4-15

  Område: Kliniske specialeprodukter

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Screeningsafgørelse Stjær HM

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 13e Stjær By og 2g Kollens Mølle - Stjær Grusgrav - Skanderborg 9

  Journalnummer: 1-50-71-39-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: HM ENTREPRENØR A/S

 • Ud

  Angående: Spørgsmål og svar omkring forureningen

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, 749-00060, Rygesmindevej 5, 8653 Them.

  Journalnummer: 1-51-71-580-12

  Område: Miljø

  Fra/til:

 • Ud

  Angående: Materiale vedr. 731-00173, Hadstenvej 20, 8940 Randers SV

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, 731-00173, Hadstenvej 20, Sdr. Borupvej 5, 8940 Randers SV

  Journalnummer: 1-51-71-369-14

  Område: Miljø

  Fra/til: Sweco Danmark A/S

 • Ind

  Angående: henvendelse om praktiserende gynækolog

  Afsendt d.: 08-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: SU henvendelser til regionsråd mv vedrørende speciallægepraksis

  Journalnummer: 1-40-72-34-14

  Område: Nære Sundhedstilbud

  Fra/til: Sonja Lorenzen

 • Ud

  Angående: svar på henvendelser om gynækologipraksis

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: SU henvendelser til regionsråd mv vedrørende speciallægepraksis

  Journalnummer: 1-40-72-34-14

  Område: Nære Sundhedstilbud

  Fra/til: Sonja Lorenzen

 • Ind

  Angående: Rapport AR-18-CA-00667073-01 vedr. 727-00059 Stationsvej 11, 8300 Boulstrup. Lokation: 727-00059 att: Ole Gutheil-Alsen (OLEGUT)

  Afsendt d.: 22-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU-JR, 727-00059, Prøvetagning og analyser, Stationsvej 11, 8300 Odder

  Journalnummer: 1-51-71-282-10

  Område: Miljø

  Fra/til: EUROFINS MILJØ A/S

 • Ud

  Angående: Sreeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - HM's grusgrav Stjær

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 13e Stjær By og 2g Kollens Mølle - Stjær Grusgrav - Skanderborg 9

  Journalnummer: 1-50-71-39-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: HM ENTREPRENØR A/S

 • Ud

  Angående: Naboer Randersvej 503 Trine

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 13e Stjær By og 2g Kollens Mølle - Stjær Grusgrav - Skanderborg 9

  Journalnummer: 1-50-71-39-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Trine Voigt

 • Ud

  Angående: Høring Naboer Randersvej 503

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 13e Stjær By og 2g Kollens Mølle - Stjær Grusgrav - Skanderborg 9

  Journalnummer: 1-50-71-39-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Steen Carstensen

 • Ud

  Angående: Naboer Randersvej 503 Trine

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 13e Stjær By og 2g Kollens Mølle - Stjær Grusgrav - Skanderborg 9

  Journalnummer: 1-50-71-39-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Trine Voigt

 • Ud

  Angående: Høring Naboer Randersvej 503

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, Råstofindvinding, matr. nr. 13e Stjær By og 2g Kollens Mølle - Stjær Grusgrav - Skanderborg 9

  Journalnummer: 1-50-71-39-17

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Steen Carstensen

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, 731-00173, Hadstenvej 20, Sdr. Borupvej 5, 8940 Randers SV

  Journalnummer: 1-51-71-369-14

  Område: Miljø

  Fra/til: DLF Seeds A/S

 • Ud

  Angående: Orientering om undersøgelse 731-00173, Hadstenvej 20, Sdr. Borupvej 5, 8940 Randers SV

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, 731-00173, Hadstenvej 20, Sdr. Borupvej 5, 8940 Randers SV

  Journalnummer: 1-51-71-369-14

  Område: Miljø

  Fra/til: Randers Kommune - Miljø og Teknik

 • Ud

  Angående: Orientering om indledende undersøgelse

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU, 731-00173, Hadstenvej 20, Sdr. Borupvej 5, 8940 Randers SV

  Journalnummer: 1-51-71-369-14

  Område: Miljø

  Fra/til: DLF Seeds A/S

 • Ud

  Angående: Materiale vedr. 731-00675, Bronzevej 1, 8940 Randers SV.

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU-JR, 731-00675, Bronzevej 1, 8940 Randers SV.

  Journalnummer: 1-51-71-601-10

  Område: Miljø

  Fra/til: Sweco Danmark A/S

 • Ud

  Angående: RUJR Orientering om indledende undersøgelse

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU-JR, 731-00675, Bronzevej 1, 8940 Randers SV.

  Journalnummer: 1-51-71-601-10

  Område: Miljø

  Fra/til: EJENDOMMEN BRONZEVEJ 1 ApS

 • Ud

  Angående: Orientering om undersøgelse 731-00675, Bronzevej 1, 8940 Randers SV.

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU-JR, 731-00675, Bronzevej 1, 8940 Randers SV.

  Journalnummer: 1-51-71-601-10

  Område: Miljø

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: henvendelse vedrørende ventetid hos hudlæger

  Afsendt d.: 03-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: SU henvendelser til regionsråd mv vedrørende speciallægepraksis

  Journalnummer: 1-40-72-34-14

  Område: Nære Sundhedstilbud

  Fra/til: Ulla Gjelstrup Fyhn

 • Ud

  Angående: svar på henvendelser om dermatologipraksis

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: SU henvendelser til regionsråd mv vedrørende speciallægepraksis

  Journalnummer: 1-40-72-34-14

  Område: Nære Sundhedstilbud

  Fra/til: Ulla Gjelstrup Fyhn

 • Ud

  Angående: Struer kommune, tlf henvendelse

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: PS-LS, Generelt materiale vedr. Visitationsforum for særlige pladser i psykiatrien

  Journalnummer: 1-30-74-6-18

  Område: PS Ledelsessekretariatet

  Fra/til:

 • Ind

  Angående: TRM Svar Udgifter pr indbygger

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU Planlægning af kollektiv trafik

  Journalnummer: 1-30-75-3-12

  Område: Regional Udvikling

  Fra/til: Transport-, Bygnings- og Bolig- ministeriet

 • Ind

  Angående: Re: Oplæg til videregående forureningsundersøgelse

  Afsendt d.: 23-05-2018

  Registreret d.: 23-05-2018

  Sagstitel: RU-JR, 615-01023, Ydinggade 39A, 8752 Østbirk.

  Journalnummer: 1-51-71-525-08

  Område: Miljø

  Fra/til: DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S

Begrænset adgang til postlister

Vi har haft it-problemer, som gør at der p.t. kun vises postlister fra den 26. februar 2018 og fremad. 

Fra den 19. marts 2018 vil der igen kunne læses postlister i normalt omfang.