19-06-2006Efter flere henvendelser fra Region Midtjylland til de ansvarlige ministre er der nu afsat en pulje på 150 mio. kr. til opkøb, nedrivning og renovering af forfaldne huse og erhvervsbygninger i yderområder.

En rigtig god start.
Det siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Region Midtjylland Bent Hansen om den nye pulje på 150 mio. kroner til fjernelse af de mest forfaldne og skæmmende bygninger i yderområderne.
Bent Hansen glæder sig over, at flere fælles henvendelser til indenrigs- og socialministeren samt andre ministre om en betydelig kraftigere indsats for at løse de store og voksende problemer med forfaldne huse i landdistrikterne, nu endelig vinder gehør i Regeringen.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 er der afsat en pulje på 150 mio. kroner til:

  • medfinansiering af kommunale udgifter ved opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering
  • kommunal medvirken ved oprydning og i byfornyelsesprojekter, der medfinansieres af staten


”Der er dog behov for en betydelig kraftigere indsats, så vi ser frem til, at beløbet vil blive betydeligt forøget i de kommende år”, siger Bent Hansen og nævner 1 mia. kroner årligt som et passende beløb.
”Det er en opgave til mindst 10 mia. kroner, og den bør løses inden for de næste 10-15 år. Der er mere end 10.00 forfaldne huse og mange millioner kvadratmeter forfaldne erhvervsbygninger og driftsbygninger i landbruget”, siger han.

Godt samarbejde
Bent Hansen tilføjer, at han gerne vil benytte lejligheden til at sige tak til kommunerne, Vækstforum og de Lokale Aktions Grupper (LAG-erne) for samarbejdet om at beskrive problemerne med forfaldet i landsbyerne og på landet, henvendelser til ministre med videre.

Han ser også frem til yderligere styrkelse af samarbejdet om udvikling i landdistrikterne.

”De har særlige kvaliteter at bygge på. Som bosted med plads og natur og som hjemsted for de arbejdspladser og erhverv, der er karakteristiske for landdistrikterne. Det er afgørende for udviklingen i hele regionen, at vi samarbejder om at styrke bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne”, siger han.


Billedtekst: Nu er der håb for naboerne til faldefærdige og skæmmende bygninger i yderområderne – her et glimt fra hovedgaden i Hvam Stationsby. Begge fotos er til fri brug i forbindelse med presseomtale – download dem i høj opløsning ved at klikke på dem.