Hvilke skader skal et akuthus i Lemvig kunne behandle? Hvilken hjælp skal der være til borgerne omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig, når akuthospitalet i Gødstrup er bygget færdigt? Region Midtjylland planlægger borgermøde om forslaget til Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland.Hvilke skader skal et akuthus i Lemvig kunne behandle? Hvilken hjælp skal der være til borgerne omkring Thyborøn, Harboøre og Lemvig, når akuthospitalet i Gødstrup er bygget færdigt? Region Midtjylland planlægger borgermøde om forslaget til Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland.


Når det kommende hospital i Gødstrup står færdigt, har Region Midtjylland i alt fem akutmodtagelser. Færre akutmodtagelser med større ekspertise er dels produktet af Sundhedsstyrelsens krav, dels af Akutplanen, som det Midtjyske regionsråd har vedtaget.

I Nordvestjylland bliver længste afstand til en akutmodtagelse 88 km. For at borgerne omkring Lemvig, Thyborøn og Harboøre, stadig skal kunne føle sig trygge, bliver det præhospitale beredskab derfor styrket.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland behandler tirsdag den 9. marts et forslag til akutberedskab i Nordvestjylland.

Forslaget består i hovedtræk af tre elementer: 

  1. Et døgnåbent akuthus i Lemvig, hvor personalet kan behandle mindre skader og lettere tilstande. Akuthuset er også base for en døgndækkende akutbil.
  2. En akutklinik i Holstebro som holder åben fra kl. 8-22. 
  3. En national helikoptertjeneste, som kan bidrage til at øge trygheden i yderområderne, herunder i Nordvestjylland.
Borgermøde på vej
Efter Forretningsudvalgets behandling bliver forslaget sendt videre til Regionsrådet, som holder møde den 17. marts. Efter mødet bliver planen sendt i offentlig høring.

I den forbindelse planlægger Region Midtjylland et borgermøde om planen. Mødet er stadig under planlægning. Oplysninger om tid og sted bliver offentligtgjort i lokale aviser og her på hjemmesiden.

Tidsplan for den politiske behandling og offentlige høring 

9.martsForretningsudvalget behandler forslaget til Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland 
17. martsRegionsrådet behandler forslag til Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland
17. marts Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland kommer i offentlig høring
 Region Midtjylland planlægger at holde et borgermøde om Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland. Dato og sted er endnu ikke fastlagt.
26. majDet endelige planforslag bliver behandlet og formentligt vedtaget af Regionsrådet.

Link
  • Hvis du vil læse forslaget til akutberedskabet i Nordvestjylland, så tryk her.
  • Vil du se indstillingen til Regionsrådsmødet den 17. marts, så tryk her.
Flere oplysninger

  • Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Region Midtjylland, tlf. 2124 2316
  • Christian Boel, afdelingschef i Sundhedsplanlæging, tlf.2374 9162