Man kan være lige så tryg ved at blive akut indlagt på Regionshospitalet Randers udenfor almindelig arbejdstid som på hverdage mellem 7 og 16.
Man kan være lige så tryg ved at blive akut indlagt på Regionshospitalet Randers udenfor almindelig arbejdstid som på hverdage mellem 7 og 16.

Flere medier har i de senere dage bragt historier om, at risikoen for at dø er over dobbelt så stor, hvis man bliver indlagt på danske hospitaler efter kl.16 og i weekender og ferier. Dette er ikke tilfældet på Regionshospitalet Randers.

Sammenlignes patienter, som indlægges akut på hverdage indenfor normal arbejdstid, med patienter, som indlægges akut på andre tidspunkter af døgnet eller ugen, er der stort set ingen forskel på dødeligheden.

Akutte patienters dødelighed
Tallene viser, at dødelighedsprocenten for regionshospitalets akutte patienter er 2,4 for de patienter, der ankommer indenfor normal arbejdstid, mens den er 2,1 for de patienter, der ankommer udenfor normal arbejdstid. Der er altså flere, der dør indenfor normal arbejdstid. Forskellen er dog så lille, at man ikke kan konkludere noget på baggrund af data.

  Patientgruppe Antal akut indlagte
 patienter 2014
 Dødelighedsprocent
  Indlagt hverdage kl. 07-16 8.963
 2,4%
  Indlagt udenfor normal
  arbejdstid*
 17.386 2,1%

Datakilde: Region Midtjyllands Datawarehouse.

Tabellen viser dødelighed under indlæggelse eller dagen efter indlæggelse blandt akut indlagte patienter på Regionshospitalet Randers i perioden 1. januar 2014 til 28. august 2014.

- De historier, der har været fremme i medierne om, at der er en større risiko, hvis man indlægges f.eks. om natten eller i weekenden, kan vi ikke genkende her på hospitalet, siger lægefaglig direktør Lone Winther Jensen.

- Så man kan være helt tryg ved at blive indlagt på Regionshospitalet Randers uanset tidspunktet på døgnet eller ugen, understreger Lone Winther Jensen.


Yderligere oplysninger
  • Lægefaglig Direktør Lone Winther Jensen, tlf. 4027 8297

Læs også