Find et job med hjerne og hjerte

Vil du være med til at skabe sundhed, trivsel, vækst og velstand for Region Midtjyllands 1,3 millioner borgere? Du får cirka 30.000 kolleger, der er fælles om at sikre helhed og sammenhæng for patienter, brugere og borgere i regionen. Det gælder lige fra at tilbyde den bedste behandling her og nu til at udvikle fremtidens sundhedstilbud og være førende inden for forskning. Er du klar til et job og en karriere, der kræver både hjerne og hjerte?


Lige nu 164 ledige jobs


Jobtitel Arbejdssted Id Frist
Reservelæge i introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk Afdeling E Ortopædkirurgisk Afdeling E, Aarhus Universitetshospital 7302 28-10-2016
Sygeplejerskevikariat på Urinvejkirurgisk sengeafsnit Urinvejskirurgisk Afdeling K, Aarhus Universitetshospital 7373 28-10-2016
Overlæge/afdelingslæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Klinisk biokemisk, Herning, Hospitalsenheden Vest 7408 10-11-2016
Overlægestilling tilknyttet klinisk professorat i Onkologi Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7452 31-10-2016
Overlæge i anæstesiologi til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 7490 30-10-2016
Afdelingsbioanalytiker til Klinisk Immunologisk Afdeling, AUH Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 7480 28-10-2016
PhD position in Medical Physics at Aarhus University Hospital Kræftafdelingen, Aarhus University Hospital 7473 28-10-2016
Byggeleder, konstuktør og projektleder Staben, Herning, Hospitalsenheden Vest 7510 01-11-2016
Leder til Audiologisk Klinik Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus Universitetshospital 7503 02-11-2016
Overlæge Aarhus Universitetshospital, Risskov, Psykiatri og Social 7525 04-11-2016
Uddannelse til anæstesisygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Operation og Intensiv SYD, Aarhus Universitetshospital 7485 07-11-2016
Overlæger til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt 7541 30-10-2016
Sonograf, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Randers B5 Sengeafsnit Gynækologisk, Regionshospitalet Randers 7546 31-10-2016
Region Midtjylland søger social- og sundhedsassistent-elever SOSU Skolerne, Region Midtjylland 7462 06-11-2016
Brænder du for udbudsret? Region Midtjylland søger udbudsjurist Indkøb & Medicoteknik, Regionshuset Aarhus 7556 30-10-2016
Region Midtjylland søger en kompetent indkøber med fokus på godt købmandskab Indkøb & Medicoteknik, Regionshuset Aarhus 7558 30-10-2016
ESDH-koordinator Digital Forvaltning & Intern Service, Regionshuset Viborg 7564 28-10-2016
Kontorelev Regionshuset Viborg, Psykiatri og Social Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Psykiatri og Social, Regionshuset Viborg 7565 03-11-2016
Kontorelev Regionshuset Aarhus Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Regionshuset Aarhus 7567 03-11-2016
Intensivsygeplejerske – specialuddannelse til intensivsygeplejerske, Regionshospitalet Randers Intensiv terapi afsnit, Regionshospitalet Randers 7577 15-11-2016
MS4 søger 2 sygeplejersker til barselsvikariater, Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4, Regionshospitalet Randers 7589 01-11-2016
Afdelingslæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg Børn og Unge, Hospitalsenhed Midt 7591 07-11-2016
Afdelingslæge/overlæge til Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 7609 06-11-2016
Reservelæge til introduktionsstilling Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social 7611 30-10-2016
Kandidat søges til Ph.d.-forløb ved Præhospitalet, Region Midtjylland Præhospitalet, Forskningsenheden, Præhospitalet 7619 15-11-2016
Projektleder og user experience arkitekt til stor It-afdeling (barselsvikariat) It-Center for Telemedicin, Regionshuset Aarhus 7554 31-10-2016
Holmstrupgård, afd. Æblevangen søger miljøterapeut til 35 timers barselsvikariat pr. 1. januar 2017 til 31. december 2017. Holmstrupgård Æblevangen, Psykiatri og Social 7626 30-10-2016
IKT og BIM koordinering Projektafdelingen for DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU, Aarhus Universitetshospital 7604 28-10-2016
2 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter til retspsykiatrisk sengeafsnit, 4. etage Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social 7633 03-11-2016
Sygeplejersker til Center for Planlagt Kirurgi, Intensiv afsnit, Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 7636 16-11-2016
Sygeplejerske til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Herning BUC Unge Sengeafsnit U3 Herning, Psykiatri og Social 7640 10-11-2016
To afdelingslæger til Patologisk Institut Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital 7634 30-10-2016
Psykolog til traumebehandling AUH Afd Q - Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Psykiatri og Social 7642 13-11-2016
GENOPSLAG - Overlæge - Patologisk Institut Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital 7638 31-10-2016
Sygeplejerske R3 Sengeafsnit R3, Psykiatri og Social 7646 11-11-2016
Overlæge til Lokalpsykiatri Randers Regionspsykiatrien Randers Lokalpsykiatrisk Center Randers, Psykiatri og Social 7649 13-11-2016
2 kontorchefer til Regional Udvikling, Region Midtjylland Regional Udvikling, Regionshuset Viborg 7647 04-11-2016
Oversygeplejerske ved Hjerte- Lunge- Karkirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby, Aarhus Universitetshospital 7617 07-11-2016
Psykolog - vikariat Aarhus Universitetshospital, Risskov, Psykiatri og Social 7651 14-11-2016
Afdelingslæge i karkirurgi Århus Universitetshospital Skejby, Aarhus Universitetshospital 7628 06-11-2016
Erfaren konsulent til DEFACTUM, Aarhus Kvalitetsudvikling, Regionshuset Aarhus 7654 11-11-2016
Sygeplejersker til Medicinsk Modtageafsnit, Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest 7655 17-11-2016
Afdelingssygeplejerske/ledende sygeplejerske til Ambulant Psykoseenhed (APE), AUH Risskov AUH Afd P - Tværgående adm., Psykiatri og Social 7656 06-11-2016
Praktikant til HR Uddannelse, Administrationen, Hospitalsenhed Midt HR, Hospitalsenhed Midt 7662 08-11-2016
Sygeplejersker til anæstesiuddannelsen, Anæstesi- og Operationsafdelingen, Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen, Hospitalsenhed Midt 7663 14-11-2016
Afdelingslæge Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital 7632 15-12-2016
Afdelingslæge søges til Operation og Intensiv Syd Operation og Intensiv SYD, Aarhus Universitetshospital 7597 04-11-2016
Afdelingslæge søges til Operation og Intensiv Syd Operation og Intensiv SYD, Aarhus Universitetshospital 7598 04-11-2016
Afdelingslæge søges til Operation og Intensiv Syd Operation og Intensiv SYD, Aarhus Universitetshospital 7599 04-11-2016
Vikariater som sygeplejersker Neurologisk Afdeling F, Aarhus Universitetshospital 7645 01-11-2016
Sygeplejerske, Akut Ambulant Team, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatri Vest. Akut Ambulant Team Satspuljeprojekt, Psykiatri og Social 7672 13-11-2016
Social- og sundhedsassistent, E3, Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatri Vest, E3 Sengeafsnit psykotiske lidelser, Psykiatri og Social 7678 07-11-2016
Kvalitetskoordinator/IT specialist Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest 7677 13-11-2016
POCT specialist/laboratoriefaglig konsulent Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest 7680 13-11-2016
Overlæge - afdelingslæge Pædiatrisk, Hospitalsenheden Vest 7679 28-10-2016
Sygeplejerske til Klinik for Retspsykiatri Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social 7681 03-11-2016
Fenrishus, sygeplejerske Fenrishus, Region Midtjylland 7684 31-10-2016
Psykolog til Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital Fælles Akut Afdeling, Aarhus Universitetshospital 7668 03-11-2016
Overlæge til M-Ambulatoriet, Afdeling P - Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov AUH Afd P - M Ambulatorium, Psykiatri og Social 7686 14-11-2016
Lægesekretær Onkologisk Afdeling Herning Onkologien, Hospitalsenheden Vest 7683 20-11-2016
Sygeplejersker søges til Ambulatorium for Mani og Depression AUH Afd Q - Ambulatorie for Mani og Depression, Psykiatri og Social 7687 28-10-2016
Lægesekretær søges til Ambulatorium for Mani og Depression AUH Afd Q - Ambulatorie for Mani og Depression, Psykiatri og Social 7689 13-11-2016
Sygeplejerske til Medicinsk afsnit 2, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt 7690 14-11-2016
Uddannet lægesekretær til neurokirurgien Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital 7657 28-10-2016
Servicemedarbejder/assistent søges til Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7671 31-10-2016
Ergoterapeut til Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 7692 07-11-2016
Serviceassistent vikar Serviceafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7675 31-10-2016
Speciallæge i neurokirurgi til Neurokirurgisk Afd. NK Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital 7659 04-11-2016
Kantinen på Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade søger husassistent Køkkenet, Aarhus Universitetshospital 7639 10-11-2016
Introduktionsstilling i neurologi Neurologisk Afdeling F, Aarhus Universitetshospital 7665 09-11-2016
Uddannet lægesekretær til Kræftafdelingen Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7644 31-10-2016
Afdelingslæge ved Operation og Intensiv Øst Operation og Intensiv ØST, Aarhus Universitetshospital 7666 13-11-2016
Håndværker, metal/elektriker/automatikmekaniker Teknisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 7688 06-11-2016
Psykolog R3 Sengeafsnit R3, Psykiatri og Social 7694 11-11-2016
Introduktionsstilling, AUH, Kræftafdelingen Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7693 04-11-2016
Specialområde Autisme søger medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig bachelor SAU Højskolebakken Skals, Psykiatri og Social 7696 09-11-2016
Driftsleder SP2 Tværgående Ledelse/Stab/Adminstration, Region Midtjylland 7697 31-10-2016
Sygeplejerske (operationssygeplejerske) til Hjerte- Lunge- Kar Kirurgisk Operationsafsnit Operation og Intensiv ØST, Aarhus Universitetshospital 7685 10-11-2016
Mediegrafikerelev Koncern Kommunikation, Regionshuset Viborg 7702 16-11-2016
Håndværkere til Teknisk Afsnit, Servicecentret, Regionshospitalet Silkeborg Servicecentret, Hospitalsenhed Midt 7706 04-11-2016
Engageret innovationskonsulent med speciale i IT og teknologi i sundhedsvæsenet Kvalitet og Sundheds-it, Hospitalsenheden Horsens 7713 17-11-2016
Sundhedsfaglig Innovationskonsulent Kvalitet og Sundheds-it, Hospitalsenheden Horsens 7715 17-11-2016
Hospitalsserviceassistenter/Servicemedarbejder Serviceafsnittet, Herning, Hospitalsenheden Vest 7701 04-11-2016
Bioanalytikere Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital 7691 03-11-2016
Afdelingssygeplejerske, Kræftafdelingen, AUH Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7707 15-11-2016
Sundheds-It-konsulent Adm. Sundheds IT, Aarhus Universitetshospital 7708 06-11-2016
Vikar for afdelingslæge Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus Universitetshospital 7711 30-11-2016
Ergoterapeut med lyst til udfordringer inden for det neurologiske speciale på Aarhus Universitetshospital Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7709 14-11-2016
Fysioterapeut med intensiv erfaring - vikariat Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7710 01-11-2016
En fast fysioterapeutstilling og to vikariater i Kirurgisk gruppe Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7712 22-11-2016
Administrativ medarbejder, Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 7714 09-11-2016
Radiografer til Røntgen og Skanning, Nørrebrogade Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital 7716 23-11-2016
Overlæge til Hoftesektoren, Ortopædkirurgisk Afd. E, AUH Ortopædkirurgisk Afdeling E, Aarhus Universitetshospital 7717 17-11-2016
Introduktionsreservelæge Urologisk afd., Hospitalsenheden Vest 7718 10-11-2016
Introduktionsreservelæge ved Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Randers Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Randers 7719 14-11-2016
Sekretær Staben, Herning, Hospitalsenheden Vest 7720 14-11-2016
Sygeplejersker, anæstesi, Herning og Holstebro Anæstesiologisk afd., Hospitalsenheden Vest 7721 14-11-2016
Sygeplejerske - vil du udvikle dig på et topmoderne Hospital? Geriatrisk Afdeling G, Region Midtjylland 7722 10-11-2016
Klinisk psykolog AUH Afd Q - Klinik for personlighedsforstyrrelser, Psykiatri og Social 7723 07-11-2016
Vikariat som klinisk psykolog AUH Afd Q - Klinik for personlighedsforstyrrelser, Psykiatri og Social 7724 07-11-2016
Sygeplejersker til Afsnit for syge nyfødte og tidligt fødte, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg Børn og Unge, Hospitalsenhed Midt 7725 07-11-2016
Afdelingslæge til Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenheden Horsens 7726 07-11-2016
Overlæge til Billeddiagnostisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenheden Horsens 7727 07-11-2016
Sygeplejerske søges til sengeafsnit P2, AUH Risskov pr. 1. januar 2017 eller tidligere. AUH Afd P - Sengeafsnit P2, Psykiatri og Social 7728 15-11-2016
Oversygeplejerske, Urinvejskirurgisk afd., Holstebro Urologisk afd., Hospitalsenheden Vest 7732 27-11-2016
Stråleterapeut til Dansk Center for Partikelterapi Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital 7733 16-11-2016
Læge til introduktionsstilling, alment Skolebørns- & ungdomsafsnit, Herning v/Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt BUC Skolebørnsteam Herning, Psykiatri og Social 7734 27-11-2016
Læge til introduktionsstilling, Børnepsykiatrisk afsnit, Viborg ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland BUC Børnepsykiatrisk afsnit Viborg, Psykiatri og Social 7736 27-11-2016
Introduktionsstilling til Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 7737 18-12-2016
Sygeplejerske til Opvågningen, Anæstesiologisk afdeling HR-afdelingen, Hospitalsenheden Horsens 7738 20-11-2016
Serviceassistent til Kognitiv Klinik, afsnit H3/H4, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 7740 07-11-2016
Serviceassistent Ortopædkirurgisk Afdeling E, Aarhus Universitetshospital 7735 13-11-2016
Sygeplejersker til specialuddannelse i Intensiv Sygepleje, Anæstesiologisk afd. Holstebro Anæstesiologisk, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 7741 17-11-2016
Psykologer til Spæd- og Småbørnspsykiatrisk afsnit v/Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Herning BUC Småbørns Afsnit A, Psykiatri og Social 7742 08-11-2016
Sygeplejersker til Klinik for Tidlig Neurorehabilitering, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 7743 11-11-2016
Pædagog til Spæd- og Småbørnspsykiatrisk afsnit v/Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov BUC Småbørns Afsnit A, Psykiatri og Social 7744 17-11-2016
Farmakonomer til Hospitalsapoteket Region Midtjylland Hospitalsapoteket, Cytostatika AUH, Aarhus Universitetshospital 7739 13-11-2016
Sygeplejerske, akut psykiatrisk modtageafsnit, Regionspsykiatrien Ves Regionspsykiatri Vest, E4 akutmodtagelsens sengafsnit, Psykiatri og Social 7745 07-11-2016
Serviceassistent/servicemedarbejder, til Klinisk Fysiologisk og Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg Klinisk Fysiologisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 7746 14-11-2016
Sygeplejerske ved Kognitiv Klinik, Afsnit H11, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 7747 10-11-2016
Psykolog til Lokalpsykiatrien i Randers Regionspsykiatrien Randers Lokalpsykiatrisk Center Randers, Psykiatri og Social 7751 06-11-2016
Psykiatri og Social søger kommunikations/webpraktikant Kommunikation og Formidling, Psykiatri og Social 7750 01-12-2016
Overlæge, Smerteklinik Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 7749 30-11-2016
Psykiatri og Social søger kommunikationspraktikant med en Skarp Hjerne Kommunikation og Formidling, Psykiatri og Social 7754 01-12-2016
Praktikant til DEFACTUM - Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Aarhus N Kvalitetsudvikling, Regionshuset Aarhus 7753 14-11-2016
Praktikant til DEFACTUM - Folkesundhed & Sundhedstjenesteforskning, Region Midtjylland, Aarhus N Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 7755 14-11-2016
Praktikant til DEFACTUM - Teknologi og MTV, Region Midtjylland, Aarhus N Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 7756 14-11-2016
Lægesekretær, Medicinsk afdeling, Holstebro Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest 7757 17-11-2016
Praktikant til DEFACTUM - Sundhedskonomi, Region Midtjylland, Aarhus N Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 7758 14-11-2016
Praktikant til DEFACTUM - Folkesundhed & Sundhedstjenesteforskning, Region Midtjylland, Aarhus N Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus 7759 14-11-2016
Sygeplejerske i vikariat, Neurologi og Fysio-ergoterapien, N2, Holstebro Neurologisk, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 7761 23-11-2016
Sygeplejerske MSA Medicinsk, Herning, Hospitalsenheden Vest 7762 21-11-2016
Praktikant til DEFACTUM - Data og Dokumentation, Region Midtjylland, Aarhus N Data og Dokumentation, Regionshuset Aarhus 7765 14-11-2016
Sygeplejerskevikar i Det PalliativeTeam Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7760 14-11-2016
Klinisk psykolog AUH Afd Q - Klinik for selvmordsforebyggelse, Psykiatri og Social 7767 18-11-2016
3 Sygeplejersker til Sensomotorisk Klinik, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 7768 15-11-2016
Introduktionsstilling på Hæmatologisk Afdeling Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital 7763 20-11-2016
Sygeplejersker og social og sundhedsassistenter AUH Afd Q - Sengeafsnit Q2, Psykiatri og Social 7769 04-11-2016
Sygeplejersker til Kirurgisk Afdeling, Afsnit K-11, Regionshospitalet Viborg Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 7770 15-11-2016
Sygeplejerske til Medicinsk Afsnit 1, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt 7774 22-11-2016
Projektleder Staben, Holstebro, Hospitalsenheden Vest 7773 10-11-2016
Overlæge ved Klinisk Biokemisk afdeling Regionshospitalet Randers Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers 7775 21-11-2016
Underviser i deeskalering Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Regionshuset Aarhus 7766 04-11-2016
Reservelæge i uklassificeret stilling til Afdeling P – Afdeling for Psykoser, AUH Risskov Afd. P Afdeling for psykoser AUH Risskov, Psykiatri og Social 7777 10-11-2016
Søger du nye udfordringer – er uddannelse til ANÆSTESISYGEPLEJERSKE noget for dig? Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Randers 7778 16-11-2016
Fysioterapeut til Center for Klassisk Neurologi, Neurologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg Neurologisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 7779 18-11-2016
Overlæge til Lokalpsykiatri Djursland Regionspsykiatrien Randers Lokalpsyk. Djursland, Psykiatri og Social 7780 12-12-2016
Akutsygeplejerske i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers? Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Randers 7782 21-11-2016
Pædagoger og ergoterapeuter søges til Gødvad SAU Gødvad Boligerne, Psykiatri og Social 7781 17-11-2016
Afdelings/overlæge i Plastikkirurgi Plastikkirurgisk Afdeling Z, Aarhus Universitetshospital 7752 20-11-2016
Afdelingssygeplejerske til Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Randers Sengeafsnit E2, Psykiatri og Social 7785 20-11-2016
Lymfødemuddannet fysioterapeut Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7674 06-11-2016
Social- og sundhedsassistent, Sterilcentralen, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt 7786 18-11-2016
Sygeplejerske med funktion som forløbskoordinator Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital 7776 21-11-2016
Overlæge til afsnitsledelse ved Skolebørnsafsnit Herning-Viborg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland BUC Administration, Psykiatri og Social 7787 13-11-2016
Sygeplejerske (Operationssygeplejerske) søges til Operation og Intensiv Syd, Z-op Operation og Intensiv SYD, Aarhus Universitetshospital 7764 15-11-2016
Sygeplejersker til Spæd- og Småbørnspsykiatrisk afsnit v/Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov BUC Småbørns Afsnit A, Psykiatri og Social 7788 13-11-2016
Sygeplejerske søges til Neurologisk afdeling Neurologisk Afdeling F, Aarhus Universitetshospital 7771 22-11-2016
Psykolog til 1-årig forskerstilling ved Forskningsenhed P AUH Afd P - Forskning, Psykiatri og Social 7790 10-11-2016
Aktivitetsmedarbejder til afsnit O2 ved Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens, O2, Psykiatri og Social 7789 15-11-2016
Sygeplejersker til Medicinsk Sengeafsnit 3, Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 3, Regionshospitalet Randers 7791 21-11-2016
Forskningskompetent sygeplejerske ved Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center BUC Forskning, Psykiatri og Social 7792 15-11-2016
Lægesekretær til Ambulatoriet for Mave-Tarmsygdomme, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 7794 11-11-2016
Forløbskoordinator til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling Neurologisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt 7795 21-11-2016

Ifølge Region Midtjyllands retningslinjer har medarbejdere, der er blevet opsagt som følge af besparelserne, fortrinsret til ledige relevante stillinger. 

Se retningslinjerne, der giver opsagte og omplacerede medarbejdere fortrinsret til ledige stillinger i Region Midtjylland.

 

Få tilsendt jobmuligheder. Opret din jobagent her.