Regionsrådsmedlem Bente Nielsen (SF) har bedt regionrådsformand Bent Hansen (S) om en redegørelse om patienttransport.


Regionsrådsmedlem Bente Nielsen (SF) har bedt regionrådsformand Bent Hansen (S) om en redegørelse om patienttransport.

Spørgsmål fra Bente Nielsen (SF)


Redegørelsen fra administrationen.

Flere oplysninger

Bent Hansen (S)
Regionsrådsformand
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07

bent.hansen@rr.rm.dk

 

 

Bente Nielsen (SF)
Telefon: 86 82 22 91
Mobil: 29 25 99 12 /
40 19 86 82

bente.nielsen@rr.rm.dk