Regionen Midtjylland er en del af det danske demokrati, og et folkevalgt regionsråd udgør derfor den øverste ledelse.

I Region Midtjylland arbejder vi værdibaseret med såvel ledelse som styring og samarbejde.

Vores mission:

  • at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Vores vision:

Vi vil stræbe efter

  • at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle
  • at levere sociale ydelser på højt specialiseret niveau, som imødekommer efterspørgslen og er til gavn for alle
  • at forøge viden og understøtte udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden samt skabe vilkår for bæredygtig økonomisk vækst

Vores tre bærende værdier:

  • dialog
  • dygtighed
  • dristighed

I regionens ledelsesgrundlag, kan du finde mere om, hvordan vi arbejder værdibaseret. Du finder God ledelse og styring i Region Midtjylland her.

Vil du vide mere:


Vil du vide mere om  Region Midtjyllands værdier og ledelsesgrundlaget, er du velkommen til at kontakte: KoncernHRViborg@rm.dk  

Konsulentbistand:

Ønskes konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med ledelsesgrundlaget, kan der rettes henvendelse til Koncern HR, Udvikling på tel. 2026 9761.