Socialområdets rolle i Region Midtjylland

Socialområdet i Region Midtjylland driver en række specialiserede bosteder og dagtilbud for mennesker med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Tilbuddene er samlet i otte specialområder, der hver især besidder en høj faglig ekspertise om netop deres særlige område.
 
Specialområderne leverer ydelser og tilbud på lige fod og i konkurrence med private og offentlige udbydere.

Hvert år indgår Region Midtjylland en rammeaftale med regionens 19 kommuner om forbruget af tilbud i det kommende år. Rammeaftalen sætter desuden fokus på udviklingen af det sociale område.

Se seneste rammeaftale

Om afdelingen

Hvert af socialområdets specialområder ledes af en områdechef, der refererer til socialdirektøren.

Socialområdet har 2200 fuldtidsansatte, hvoraf lidt over halvdelen har en pædagogisk baggrund, mens lidt over en fjerdedel har sundhedsfaglig baggrund.

Gå til HMU for Socialområdet

Socialområdets ledelse og stab

Socialområdet ledes af en socialdirektør, der refererer til koncerndirektionen. Ledelsen består desuden af en vicedirektør, der refererer til socialdirektøren.

Den overordnede administration af socialområdet varetages af Socialområdets Stab, der ledes af vicedirektøren og to kontorchefer. Stabens ledelse referer til socialdirektøren.

Socialstaben har ansvar for socialområdets opgaver vedrørende HR, uddannelse, information og kommunikation, juridiske forhold, planlægning og udvikling, økonomi og kvalitetsarbejde.

Socialdirektør

Ann-Britt Wetche
E-mail: anwetc@rm.dk
Tlf: 3060 0348

Vicedirektør

Carsten Wulff Hansen
E-mail: caehas@rm.dk
Tlf: 5156 2012

Ledelse på specialområderne

Socialområdet i Region Midtjylland er organiseret med otte specialområder, der hver især består af et antal fagligt beslægtede bosteder og dagtilbud.

Hvert specialområde ledes af en områdechef, der refererer organisatorisk til socialdirektøren.

Kontakt

Vedrørende pladser på tilbud

Sådan køber du plads på et tilbud (for kommuner)

Sådan får man en plads på et tilbud (for borgere)

Generelle henvendelser

Socialområdet i Region Midtjylland
Tingvej 15A
Postboks 36
8800 Viborg

Telefon: 7841 0000

Er du borger? Klik og send sikker mail

Er du virksomhed eller myndighed? Klik og send sikker mail

Socialledelsen

Ann-Britt Wetche 
Socialdirektør 
E-mail: anwetc@rm.dk 
Tlf: 30 60 03 48

Pressekontakt

Kommunikationskonsulent
Jan Hallin
Mail: janhal@rm.dk
Telefon: 29 33 57 55