Whistleblowerordning

Region Midtjyllands whistleblowerordning giver medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører, mulighed for i god tro at indberette begrundet mistanke eller viden om alvorlige fejl og forsømmelser i regionens administration og borgerbetjening. For eksempel grove overtrædelser af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse, overtrædelse af lovgivning og bevidst vildledning af borgere i kommunikationen fra regionen.

Whistleblowerordningen er et supplement til de øvrige interne dialogkanaler og tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres inden for den eksisterende organisation eller kanaler.
Som medarbejder bør du altid først overveje, om forholdet kan løses ved at du henvender dig til din leder, din tillidsrepræsentant eller MED-systemet.

Anonymitet ved indberetning

Advokatfirmaet Bech-Bruun fungerer som ekstern, uvildig administrator af whistleblowerordningen og modtager og vurderer de henvendelser, der måtte komme.

Hvis Bech Bruun vurderer, at henvendelsen ikke er omfattet af whistleblowerordningen vil anmelderen få besked herom. Region Midtjylland vil ikke få videresendt anmeldelsen, som alene håndteres af Bech Bruun.

Hvis du har sendt anmeldelsen anonymt – det sker ganske enkelt ved, at du undlader at udfylde kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer), vil ingen have kendskab til dine kontaktoplysninger.

Hvis du i forbindelse med din indberetning angiver kontaktoplysninger, vil disse oplysninger tilgå en særlig whistleblowerenhed, som er pålagt en ganske særlig tavshedspligt i forbindelse med din anmeldelse. Ingen andre i Region Midtjylland vil få videregivet dine kontaktoplysninger.

Årlig status

Forretningsudvalget orienteres årligt om antallet af indberetninger til regionens whistleblowerordning.

Se orientering fra 2022
Se orientering fra 2023

Indberet en sag

Det kan du bruge ordningen til

Whistleblowerordningen kan bruges til at indberette begrundet mistanke eller viden om:

  • Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse og grove overtrædelser af tavshedspligt
  • Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.

Det kan du ikke bruge ordningen til

Du kan ikke bruge ordningen til at indberette samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger eller utilfredshed med behandling på et sygehus.

Her skal du i stedet henvende dig til din nærmeste leder, din tillidsrepræsentant eller patientkontoret i regionen.

Læs mere om patientrettigheder på Patientkontoret i Region Midtjyllands side.