Regionsrådet har 41 medlemmer, der er valgt for en fireårig periode. Den nuværende valgperiode går fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

Fællesbillede.jpeg

Hvem sidder hvor?

Kend dit regionsråd
Hvert medlem af regionsrådet har sin egen side, hvor du kan finde flere oplysninger om politikeren.

Se liste over politikere

Der findes også en folder med billeder og kontaktoplysninger på alle regionsrådsmedlemmer.

Se folder

En trykt udgave af folderen kan fås ved hovedindgangen til Regionshuset Viborg.

Retningslinjer for regionsrådets arbejde
Regionsrådet har vedtaget en række retningslinjer for, hvordan regionsrådet skal arbejde.

Vederlag
Regionsrådsmedlemmerne modtager fast vederlag som medlem af regionsrådet. De kan også modtage vederlag for at varetage poster for regionsrådet.

Se vederlag for hverv 

Udpegninger til hverv
Der er lavet en oversigt over, hvilke regionsrådsmedlemmer der er udpeget af regionsrådet til at varetage hverv.

Se hvervsoversigt (december 2022) 

Politiske sigtelinjer
Regionsrådet har drøftet indholdet af politiske sigtelinjer for regionsrådet i Region Midtjylland. 

Sigtelinjerne har til formål at skabe en bæredygtig og langsigtet retning for drift og udvikling af Region Midtjylland, både for regionens borgere og for de regionale arbejdspladser.

Herudover skal sigtelinjerne balancere de politiske ambitioner og visioner med regionens potentiale, udfordringer og med de ressourcemæssige realiteter.

Se de politiske sigtelinjer