Region Midtjylland er inddelt i følgende områder: 

  • Velfærd
  • Regional Udvikling
  • Stabe

Få mere at vide om organisationen og de enkelte afdelinger

Du kan finde en detaljeret beskrivelse af regionens opgaver og organisering i Region Midtjyllands organisationsplan via nedenstående link: 

Hent hele organisationsplanen som pdf  (fil opdateret 19.12.2022).

Det er ligeledes muligt at finde yderligere oplysninger om, hvordan de enkelte områder og afdelinger er organiseret. Det gøres lettest ved at klikke dig frem til de pågældende afdelinger via organisationsdiagrammerne, hvor du kan se, hvordan de enkelte områder er organiseret, finde afdelingsbeskrivelser, telefonnumre og e-mail-adresser på lederne m.m.


Gå til organisationsdiagram  

Regionshuse

Regionens politiske og administrative hovedsæde ligger i Regionshuset i Viborg, men der er ligeledes regionshuse i Holstebro og Aarhus. 

Se Regionshusenes adresser

Hospitaler og institutioner

Som borger vil man først og fremmest møde regionen på hospitalerne og de mange sociale og psykiatriske institutioner, som vi driver. Hospitalerne og institutionerne ligger spredt i hele regionen.