Regionsrådsmedlemmerne modtager vederlag som medlem af regionsrådet. Regionsrådsmedlemmerne kan også modtage vederlag for at varetage poster for regionsrådet. De angivne beløb er pr. år.

Almindeligt vederlag

Hvert regionsrådsmedlem får udbetalt 111.867 kr. i vederlag. Derudover kan medlemmet søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at få modregnet 21.576 kr. i vederlaget.

Vederlag til formand og næstformænd

Regionsrådets formand får udbetalt 1.142.130 kr. i vederlag, mens 1. og 2. næstformand får 114.213 kr.

Vederlag til udvalgsmedlemmer

Medlem af forretningsudvalget: 61.186 kr.
Medlem af stående udvalg: 24.615 kr., formanden får 49.230 kr.
Medlem af midlertidige udvalg: 12.307 kr., formanden får 24.615 kr. 

Læs mere i Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland

Offentliggørelse af vederlag i forbindelse med hverv

Efter kommunestyrelsesloven skal Region Midtjylland offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af regionsrådet og ansatte i Region Midtjylland varetager efter udpegning eller indstilling fra Region Midtjylland og Danske Regioner. 

Eventuel kørselsgodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og diæter, der oppebæres i forbindelse med hvervet, er ikke omfattet af oversigten.

Regionsrådsmedlemmer
Vederlag for hverv i 2018
Vederlag for hverv i 2017
Vederlag for hverv i 2016

Ansatte
Vederlag for hverv i 2018
Vederlag for hverv i 2017
Vederlag for hverv i 2016

For ældre opgørelser, se Vederlag for hverv, historisk