Regionsrådsmedlemmerne modtager vederlag som medlem af regionsrådet. Regionsrådsmedlemmerne kan også modtage vederlag for at varetage poster for regionsrådet. De angivne beløb er pr. år.

Almindeligt vederlag

Hvert regionsrådsmedlem får udbetalt 116.039 kr. i vederlag. Derudover kan medlemmet søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at få modregnet 22.381 kr. i vederlaget.

Hvis et regionsrådsmedlem har hjemmeboende børn under ti år, ydes et tillægsvederlag på 14.912 kr. årligt (uanset antallet af børn i hjemmet). 

Vederlag til formand og næstformænd

Regionsrådets formand får udbetalt 1.194.981 kr. i vederlag, mens 1. og 2. næstformand får 119.498 kr.

Vederlag til udvalgsmedlemmer

Medlem af forretningsudvalget: 64.017 kr.
Medlem af stående udvalg: 25.754 kr., formanden får 51.508 kr.
Medlem af midlertidige udvalg: 12.877 kr., formanden får 25.754 kr. 

Læs mere i Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland

Offentliggørelse af vederlag i forbindelse med hverv

Efter kommunestyrelsesloven skal Region Midtjylland offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af regionsrådet og ansatte i Region Midtjylland varetager efter udpegning eller indstilling fra Region Midtjylland og Danske Regioner. 

Eventuel kørselsgodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og diæter, der oppebæres i forbindelse med hvervet, er ikke omfattet af oversigten.

Regionsrådsmedlemmer
Vederlag for hverv i 2019
Vederlag for hverv i 2018
Vederlag for hverv i 2017

Ansatte
Vederlag for hverv i 2019
Vederlag for hverv i 2018
Vederlag for hverv i 2017

For ældre opgørelser, se Vederlag for hverv, historisk