Regionsrådsmedlemmerne modtager fast vederlag som medlem af regionsrådet. De kan også modtage vederlag for at varetage poster for regionsrådet.

De angivne beløb er pr. år. Taksterne reguleres årligt pr. 1. april.

Almindeligt vederlag

Hvert regionsrådsmedlem får udbetalt 121.190 kr. i fast vederlag. Derudover kan medlemmet søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at få modregnet 23.375 kr. i vederlaget.

Hvis et regionsrådsmedlem har hjemmeboende børn under ti år, ydes et tillægsvederlag på 15.574 kr. årligt (uanset antallet af børn i hjemmet). 

Vederlag til formand og næstformænd

Regionsrådets formand får udbetalt 1.241.397 kr. i vederlag, mens 1. og 2. næstformand får 124.140 kr.

Vederlag til udvalgsmedlemmer

Medlem af forretningsudvalget: 33.123 kr.
Medlem af stående og særlige udvalg: 27.123 kr., formanden får 54.245 kr.

Læs mere i Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland

Offentliggørelse af vederlag i forbindelse med hverv

Efter kommunestyrelsesloven skal Region Midtjylland offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af regionsrådet og ansatte i Region Midtjylland varetager efter udpegning eller indstilling fra Region Midtjylland og Danske Regioner. 

Eventuel kørselsgodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og diæter, der oppebæres i forbindelse med hvervet, er ikke omfattet af oversigten.

Regionsrådsmedlemmer
Vederlag for hverv i 2021
Vederlag for hverv i 2020
Vederlag for hverv i 2019

Ansatte
Vederlag for hverv i 2021
Vederlag for hverv i 2020
Vederlag for hverv i 2019

For ældre opgørelser, se Vederlag for hverv, historisk