Regionsrådsmedlemmerne modtager vederlag som medlem af regionsrådet. Regionsrådsmedlemmerne kan også modtage vederlag for at varetage poster for regionsrådet. De angivne beløb er pr. år.

Almindeligt vederlag

Hvert regionsrådsmedlem får udbetalt 114.240 kr. i vederlag. Derudover kan medlemmet søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at få modregnet 22.034 kr. i vederlaget.

Vederlag til formand og næstformænd

Regionsrådets formand får udbetalt 1.171.735 kr. i vederlag, mens 1. og 2. næstformand får 117.174 kr.

Vederlag til udvalgsmedlemmer

Medlem af forretningsudvalget: 62.772 kr.
Medlem af stående udvalg: 25.253 kr., formanden får 50.506 kr.
Medlem af midlertidige udvalg: 12.626 kr., formanden får 25.253 kr. 

Læs mere i Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland

Offentliggørelse af vederlag i forbindelse med hverv

Efter kommunestyrelsesloven skal Region Midtjylland offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af regionsrådet og ansatte i Region Midtjylland varetager efter udpegning eller indstilling fra Region Midtjylland og Danske Regioner. 

Eventuel kørselsgodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og diæter, der oppebæres i forbindelse med hvervet, er ikke omfattet af oversigten.

Regionsrådsmedlemmer
Vederlag for hverv i 2018
Vederlag for hverv i 2017
Vederlag for hverv i 2016

Ansatte
Vederlag for hverv i 2018
Vederlag for hverv i 2017
Vederlag for hverv i 2016

For ældre opgørelser, se Vederlag for hverv, historisk