Regionsrådsmedlemmerne modtager vederlag som medlem af regionsrådet. Regionsrådsmedlemmerne kan også modtage vederlag for at varetage poster for regionsrådet. De angivne beløb er pr. år.

Almindeligt vederlag

Hvert regionsrådsmedlem får udbetalt 118.819 kr. i vederlag. Derudover kan medlemmet søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at få modregnet 22.918 kr. i vederlaget.

Hvis et regionsrådsmedlem har hjemmeboende børn under ti år, ydes et tillægsvederlag på 15.269 kr. årligt (uanset antallet af børn i hjemmet). 

Vederlag til formand og næstformænd

Regionsrådets formand får udbetalt 1.216.915 kr. i vederlag, mens 1. og 2. næstformand får 121.692 kr.

Vederlag til udvalgsmedlemmer

Medlem af forretningsudvalget: 65.192 kr.
Medlem af stående udvalg: 26.227 kr., formanden får 52.453 kr.
Medlem af midlertidige udvalg: 13.113 kr., formanden får 26.227 kr. 

Læs mere i Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Midtjylland

Offentliggørelse af vederlag i forbindelse med hverv

Efter kommunestyrelsesloven skal Region Midtjylland offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af regionsrådet og ansatte i Region Midtjylland varetager efter udpegning eller indstilling fra Region Midtjylland og Danske Regioner. 

Eventuel kørselsgodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og diæter, der oppebæres i forbindelse med hvervet, er ikke omfattet af oversigten.

Regionsrådsmedlemmer
Vederlag for hverv i 2020
Vederlag for hverv i 2019
Vederlag for hverv i 2018

Ansatte
Vederlag for hverv i 2020
Vederlag for hverv i 2019
Vederlag for hverv i 2018

For ældre opgørelser, se Vederlag for hverv, historisk