En region er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling. Nemlig sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede samt at være en tværgående politisk drivkraft for grøn omstilling, mobilitet, kultur, uddannelse og bæredygtig regional udvikling.

Regionen bliver styret af 41 direkte valgte politikere. Blandt andet gennem valget af politikere har borgerne i regionen indflydelse på, hvordan sundhedsvæsenet bliver organiseret, hvilke behandlinger og ydelser sundhedsvæsenet tilbyder samt kvaliteten af ydelserne.

Regionerne blev født med kommunalreformen

I Danmark er en region et nyt begreb på det politiske landkort. Før 2007 var Danmark opdelt i 271 kommuner, 13 amter, Bornholms regionskommune samt to hovedstadskommuner og staten. Men 1. januar 2007 trådte en kommunalreform i kraft, der opdeler landet i 98 kommuner, fem regioner og Staten.

Regionerne er større end amterne

Sammenlignet de tidligere amter er regionerne meget større. Både geografisk og når det gælder befolkningens størrelse. Det er sket, fordi opgaverne både på det sociale område og på sundhedsområdet er blevet mere specialiserede.

Når det gælder regional udvikling og trafik, er det vigtigt at kunne tænke sammenhængende ud over de gamle amtsgrænser. Blandt andet fordi folk flytter sig meget mere i dag end i 1970, hvor de tidligere amter blev til.

Foreningen Danske Regioner

Foreningen Danske Regioner er en interesseorganisation for de fem regioner. På Danske Regioners hjemmeside kan du læse mere om de fem regioner, deres opgaver og de mennesker, der bor der. Adressen er: www.regioner.dk