Regionshospitalet Randers’ børneafdeling har denne vinter haft et usædvanligt stort antal børn indlagt, der er smittet med RS-virus (respiratorisk syncytialvi-rus). Især babyer, der kun er få uger gamle, er i farezonen for at få en RS-infektion, som de kan blive meget syge af.

Regionshospitalet Randers’ børneafdeling har denne vinter haft et usædvanligt stort antal børn indlagt, der er smittet med RS-virus (respiratorisk syncytialvi-rus). Især babyer, der kun er få uger gamle, er i farezonen for at få en RS-infektion, som de kan blive meget syge af.
- De små børn bliver typisk smittet af forkølede, ældre søskende. Derfor er det vigtigt, at forkølede søskende - og andre forkølede personer - ikke kommer for tæt på nyfødte babyer, før de er mindst en-to måneder gamle. Alternativt kan man give dem mundbind på og vaske deres hænder grundigt, inden de har kon-takt med babyen, fortæller børneafdelingens ledende overlæge, Rune Weis Næraa.
Gennem den seneste måneds tid har børneafdelingen konstant haft to-fem børn indlagt med behov for ilt eller anden hjælp til at trække vejret. Dertil kommer de børn, der er så dårlige, at de er indlagt på hospitalets intensive afsnit. Under normale vintre har børneafdelingen typisk maksimalt to børn af gangen, som har brug for støtte til vejrtrækningen, men denne vinter har været usædvanlig hård ved de nyfødte.
Årsagen til denne vinters mange RS-syge børn kendes ikke med sikkerhed, men ifølge den ledende overlæge er der generelt en stigning i antallet af RS-virus infektioner i den vestlige verden, måske fordi RS-virusset har ændret sig i en mere aggressiv retning.
I vintermånederne er RS den hyppigste årsag til akut bronkitis hos små børn og kan også udvikle sig til lungebetændelse. Det rammer typisk børn under to år – oftest under seks måneder – men kan også ramme voksne i alle aldre, som så kan smitte børnene.
RS-virus smitter først og fremmest fra person til person via hænder, men også via luftvejssekret ved hosten eller nysen. En voksen eller et ældre barn vil blot blive forkølet, mens det lille barn ofte vil være mere medtaget og kan få kompli-kationer i form af vejrtrækningsproblemer.
Ifølge Rune Weis Næraa svarer situationen på børneafdelingen i Randers stort set til situationen på regionens øvrige børneafdelinger, der denne vinter også har været meget overbelagte på grund af luftvejssyge børn. Den ledende over-læge oplyser, at RS-virus infektionerne vil forsvinde i løbet af foråret, og fra maj er risikoen lille. Forældre skal dog fortsat passe på, at de nyfødte ikke bliver smittet.