15-04-2008

Hvam Købmandsgård nord for Viborg

Forfaldne bygninger skæmmer mange landsbyer – som nu den tidligere købmandssgård i Hvam Stationsby nord for Viborg. Borgerne har dog lagt en plan for, hvordan byen kan forskønnes.

I de kommende fem måneder inviterer Region Midtjylland kommuner og LAGer (Lokale Aktions Grupper) til at komme med konkrete modelprojekter til fornyelse i landsbyerne.

Efter 1. oktober vil to af projekterne blive udvalgt og støttet med en million kroner hver fra Region Midtjylland. Samtidig er det planen at indhente midler fra EU og staten, således at hvert projekt kan få et budget på mindst fire mio. kr.

Projekterne skal gennemføres i et samarbejde mellem kommuner, LAG-er og lokale kræfter.

”Der er et stort og voksende behov for fornyelse i vores landsbyer, og Regionsrådet har derfor afsat penge til medfinansiering af to større modelprojekter”, siger Kaj Møldrup Christensen, der er formand for Regionsrådets panel for udvikling i landdistrikterne.

Led i større indsats

Han tilføjer, at projekterne er led i en større sammenhængende indsats for at styrke levevilkår og erhvervsudvikling i landdistrikterne. En indsats, der også skal bidrage til at skabe bedre balance i regionen som helhed.
Regionsrådet, Vækstforum, kommunerne og LAG-erne har tidligere udarbejdet en redegørelse med forslag til initiativer, der skal fremme sanering og fornyelse i landsbyerne og på landet – herunder forslag om at etablere en landsdækkende landbyfornyelsesfond.
Redegørelsen er sendt til de berørte ministerier med anmodning om lovmæssig opbakning og flere midler til at realisere disse forslag, og flere ministre har reageret positivt på henvendelsen. Således har miljøminister Troels Lund Poulsen lovet at mødes med formanden for Regionsrådet i Midtjylland Bent Hansen.

Senere på året udsender Regionen invitation til kommunerne og LAG-erne om at komme med modelprojekter til profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv.

Fotos er til fri afbenyttelse
Hent billeder i høj opløsning fra www.rm.dk/
Foto er til fri afbenyttelse, hvis Region Midtjylland krediteres.

 
Den tidligere købmands-
gård i Hvam Stationsby er
langtfra den eneste forfaldne
bygning i landdistrikterne.
Alene de forfaldne stuehuse
og enfamilieshuse udgør 10.000.

Forfaldne bygninger skæmmer
mange landsbyer – som nu den
tidligere købmandssgård i Hvam
Stationsby nord for Viborg.
Borgerne har dog lagt en plan
for, hvordan byen kan forskønnes. 
 


 
Fakta

De Lokale Aktions Grupper, LAGerne, er oprettet under landdistriksprogrammer for 2007-2013. I Region Midtjylland findes 16 LAGer, der hver især prioriterer midler fra EU og staten til udviklingsprojekter i landdistrikterne.
Medlemmerne af LAGerne repræsenterer erhvervslivet, foreningslivet, kommunerne og regionen.

Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitets Center har kortlagt, at der findes omkring 10.000 forfaldne enfamiliehuse og stuehuse i landområderne og de mindre bysamfund.

Yderligere oplysninger

 Kaj Møldrup Christensen Kaj Møldrup Christensen (S)
Formand for Regionsrådets panel for udvikling i landdistrikterne
Telefon: 86 46 74 60
Mobil: 29 43 59 81
kaj.moldrup@rr.rm.dk Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.