03-04-2008


Med 53 projekter og et samlet støttebeløb på 386 millioner kroner placerer Region Midtjylland sig på en absolut førsteplads i den regionale udvikling.

Det viser den første samlede opgørelse af aktiviteterne i de seks regionale Vækstfora, der siden april 2006 har stået i spidsen for at formulere regionale erhvervsudviklingsstrategier og igangsætte de initiativer, der skal udmønte strategierne. Bag opgørelsen står Danske Regioner.

Tilsammen har de seks vækstfora givet grønt lys for investeringer for over 1,2 mia. kroner. Heraf tegner Region Midtjylland sig for 386 mio. kroner og ligger dermed i spidsen efterfulgt af Hovedstaden og Nordjylland.

Investeringerne fra det midtjyske Vækstforum er især sket inden for områderne:

  • nnovation
  • Menneskelige ressourcer, hvilket hovedsagelig vil sige kompetenceudvikling
  • Iværksætteri


Ifølge OECD er netop områderne innovation, menneskelige ressourcer og iværksætteri af stor betydning for den regionale vækst. Sammen med ny teknologi kan disse faktorer forklare op mod 80 procent af den regionale vækst, siger OECD.

Fem projekter fik de fleste af pengene

Det har ligget samtlige regioner på sinde at samle investeringerne omkring deres regionale styrkepositioner, og op mod to tredjedele af de bevilgede midler i hver region er således fordelt på en håndfuld særligt interessante projekter.

I Region Midtjylland fordelte Vækstforum 240 mio. til fem projekter, mens 48 projekter måtte dele de resterende 146 mio. kr.

De fem projekter (i alt 240 mio. kr.) var:

  1. Megasatsningen Erhverv og Sundhed: 60 mio. kr.
  2. Megasatsningen Miljø og Energi: 53 mio. kr.
  3. Den Midtjyske Kompetenceplatform: 50 mio. kr.
  4. IT som innovativ drivkraft: 44 mio. kr.
  5. STARTmidt – iværksætteri fra eksisterende virksomheder: 33 mio. kr.

Størst vækst

I forvejen er den midtjyske region pænt med, når det gælder vækst. Således har Region Midtjylland den næsthøjeste bruttoværditilvækst fra 1996-2006 og ligger dermed lige under Region Hovedstaden.
Det fremgår af regeringens regionalpolitiske vækstredegørelse, som Økonomi- og Erhvervsministeriet offentliggjorde i går, onsdag.

Bag de midtjyske tal ligger en rekordstor beskæftigelsesfremgang, der har betydet, at den midtjyske region er tæt på fuld beskæftigelse. Således er den regionale beskæftigelsesfrekvens landets højeste, 76,4 pct. af de 16-64-årige er i job.

På længere sigt er den økonomiske vækst i særlig grad bestemt af udviklingen i produktiviteten. Det skyldes dels, at ledigheden er lav i næsten alle områder i landet, dels at der bliver færre og færre personer i den arbejdsdygtige alder. Det begrænser bidrag til væksten fra arbejdsmarkedet, skriver regeringen i sin redegørelse.

Mange midtjyder uddanner sig

Eftersom produktiviteten i RM ikke er steget så meget som i den øvrige del af landet, har regionen en særlig udfordring i at styrke produktiviteten.

Det har Region Midtjylland allerede taget fat på – blandt andet vil Vækstforum her i foråret få forelagt et oplæg til klyngeprogram, der skal understøtte forretningsbaserede netværk og vækstklynger, lige som der er fokus på innovation og iværksætteri i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

Man kan eksempelvis styrke produktiviteten ved at få flere unge gennem uddannelsessystemet. Og her kan den midtjyske region glæde sig over at ligge i top, idet relativt mange unge gennemfører en ungdomsuddannelse, nemlig 83,3 pct. af en årgang. Landsgennemsnittet er 81,2.
Også når det gælder de videregående uddannelser, er regionens unge godt med. Med 43,7 pct. af en årgang, der forventes at fuldføre en videregående uddannelse, ligger regionen næsthøjst efter hovedstadsregionen.

Mønsterregion

Et andet grundlag for øget produktivitet er virksomhedernes evner til at udvikle nye produkter, processer og organisationsformer, og her nævner regeringens redegørelse specielt Region Midtjylland som mønsterregion.
”I Region Midtjylland er ca. halvdelen af virksomhederne innovative (udvikling af nye produkter og processer), mens det i de øvrige regioner kun er ca. 40 pct. Landsgennemsnittet på ca. 45 pct. innovative virksomheder placerer Danmark i midterfeltet blandt de europæiske lande. I de mest innovative lande, Tyskland, Irland og Østrig, er ca. 50 pct. af virksomhederne innovative,” hedder det i redegørelsen.

 Læs ”Regionalpolitisk vækstredegørelse af 2. april 2008”

Hent grafisk illustration af udviklingen

Yderligere oplysninger

Bent Mikkelsen, afdelingschef for
Virksomheds- og kompetenceudvikling i Region Midtjylland
Mobil 20 23 33 60
Mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Pia Fabrin
Sekretariatsleder for Vækstforum Midtjylland
Mail: pia.fabrin@ru.rm.dk