15-08-2008

Foto: Samsø Energiakademi

Forud for FNs klimatopmøde i Danmark næste år vil Vækstforum for Region Midtjylland støtte initiativer, der kan vise omverdenen, hvad regionen formår inden for miljø og energi.

Når millioner af mennesker med interesse for verdens klima næste efterår retter øjnene mod Danmark, hvor FNs klimatopmøde holdes, får Region Midtjylland en enestående chance for at vise, hvad den kan.

Og den chance skal udnyttes, mener Vækstforum for Region Midtjylland, der har besluttet at afsætte ti mio. kroner i en pulje til aktiviteter, der kan synliggøre, hvor langt forskningen og udviklingen er nået inden for miljø og energi.

Hvor effektive vindmøllerne er blevet, hvordan man kan tappe mest mulig energi ud af affald og spildevandsslam, hvordan solfangere kan indgå i et fjernvarmekredsløb, eller hvordan kendte byggematerialer kan erstattes af nye og mere miljøneutrale. Eller noget helt femte.

Mange muligheder for støtte
Det er de gode ideer, det handler om. Dem, der kan profilere regionens styrker inden for miljø og energi og sætte dem i relation til den menneskeskabte påvirkning af det globale miljø.
Måske findes ideerne i selve miljø- og energisektoren, måske i videninstitutionerne, måske i den branche, der til daglig beskæftiger sig med formidling og branding.
Eksempler på projekter kan være konferencer, workshops, events eller studieture.

Det kan også være besøgsprojekter rettet mod mindre virksomheder og anlæg, som ikke selv har den fornødne kapacitet og kompetence til at gennemføre professionel besøgsmodtagelse, eller det kan være fremvisning af helhedsløsninger, hvor mange parter (leverandører af teknologi, brændselsleverandører, energiselskaber, kommuner, borgere mv.) har været involveret.

Ansøgningsfrist
Puljen, der er blevet døbt ”Pulje til klimatopmødeaktiviteter” , er baseret på medfinansiering i forholdet 1:1, og fristen for at søge penge fra den er 6. oktober.
Herefter vil Vækstforum behandle ansøgningerne og indstille til Regionsrådet, hvilke projekter/aktiviteter, der skal have tilskud.
Den endelige afgørelse træffes på Regionsrådets møde 17. december 2008.

I forreste række
Den midtjyske region er i forvejen med i forreste række, når det gælder energi- og miljøområdet. Andelen af vedvarende (klimavenlig) energi i Region Midtjylland ligger væsentligt over landsgennemsnittet, og en række af landets førende virksomheder på energiområdet, eksempelvis Vestas, Siemens og Grundfos, har hjemsted her.

Regionsrådet ønsker, at Region Midtjylland fastholder og udbygger sin erhvervs- og miljømæssige styrkeposition og opfordrer alle relevante parter i regionen til at samles om en fælles vision om at gøre regionen uafhængig af fossile brændsler på sigt.
Det er målet, at halvdelen af Region Midtjyllands energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030.

Flere oplysninger:

 Henning Laursen

Henning Ø. Laursen, udviklingskonsulent
Region Midtjylland - Miljø, teknologi og infrastruktur
Telefon: 8728 5182
Mobil: 2924 2239
henning.laursen@ru.rm.dkq

 
Vibeke Dyrvig

Vibeke Dyrvig, udviklingskonsulent
Region Midtjylland - Landdistrikter og oplevelsesøkonomi
Telefon: 7841 1707
Mobil: 2946 9494
vibeke.dyrvig@ru.rm.dk

 

Læs mere om puljen og ansøgningskriterierne


Samsø Vedvarende Energi Ø er et af de tiltag, der allerede har påkaldt sig landsdækkende og international opmærksomhed. Nu efterlyser Region Midtjylland nye initiativer, der kan profilere de energi- og miljømæssige forspring, regionen har at byde på.
Foto er til fri afbenyttelse. Klik på det for at få det i høj opløsning.
Foto: Samsø Energiakademi.