09-12-2008- Visionerne er helt rigtige, men vi har brug for handling!
Så kontant lyder reaktionerne fra tre midtjyske politikere på Regeringens transportudspil ” Bæredygtig transport – bedre infrastruktur”.

De tre politikere, Bent Hansen (S), Anders G. Christensen (V), og Nicolai Wammen (S), kunne mandag konstatere, at Regeringens transportudspil er hovedstadstungt. De opfordrer derfor til, at de forestående forhandlinger om en bedre infrastruktur løfter de gode intentioner op til også at gælde vest for Valby Bakke.

Bent Hansen (S), regionrådsformand i Region Midtjylland siger:
- Regeringens transportudspil fokuserer stærkt på jernbaner som et alternativ til bilisme, og det er givet også meget vigtigt. Men det nytter altså ikke noget alene at tale jernbaner i Midt- og Vestjylland, siger Bent Hansen og undrer sig over, at hovedlandevejen mellem Århus og Viborg, rute 26, kun nævnes med en enkelt linje, ligesom motorvejen Herning-Holstebro slet ikke nævnes i udspillet.

Begge projekter var blandt de fem konkrete indspil, som Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen sendte til infrastrukturkommissionen sidste år.
Kun ét projekt, udbygning af motorvej E45 ved Vejle Fjordbroen, er med regeringens transportudspil.

Anders G. Christensen (V), borgmester i Favrskov Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i den midtjyske region, siger:
- Man kan ikke være uenig i Regeringens vision om et samfund, hvor vi forener økonomisk vækst og høj mobilitet med et bedre miljø, men vi har brug for handling her og nu. Trafikplanen for Østjylland består af en strategisk analyse af infrastrukturen på lang sigt, men det hjælper ikke på hverken trafiksikkerhed eller de trafikpropper, vi har på vejene i dag, siger Anders G. Christensen.

I Århus deler man forundringen over udspillets mangler i det midtjyske område og af en letbane i området.

Nicolai Wammen (S), borgmester i Århus Kommune og næstformand i Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, siger:
- Jeg er skuffet over, at der ikke er afsat penge til letbanen. Det er ikke nok med flotte ord – der skal følge handling med i form af kroner og ører. Århus Kommune er parat til at betale halvdelen af den ene milliard kroner, første etape af letbanen koster – så må regeringen betale den anden halvdel. Vi vil derfor fortsat arbejde målrettet for, at regeringen og Folketinget bidrager væsentligt til letbanen.

De tre midtjyske politikere ser frem til, at de kommende forhandlinger i Folketinget fører til forbedringer, herunder en bedre geografisk balance, ligesom de håber, at der bliver plads til en undersøgelse af visionen om en fast Kattegatforbindelse.

Link
Læs mere om Trafikal infrastruktur.

Flere oplysninger

  • Bent Hansen (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland 4031 3707
  • Anders G. Christensen (V), borgmester i Favrskov Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland 2022 9806
  • Nicolai Wammen (S), borgmester i Århus Kommune og næstformand i kommunekontaktrådet i Region Midtjylland 8940 2100