10-12-2008


Når det gælder virksomheder inden for videnservice – altså dem, der lever af at sælge viden til andre – står Region Midtjylland stærkt. Med en vækst på 18 procent målt på ansatte giver Midtjylland selv Hovedstaden baghjul, viser ny analyse, der præsenteres på stor konference i februar.

Selv en gazelle ville have svært ved at følge med videnservice-erhvervet, som det har udviklet sig i Midtjylland i de seneste år. En ny analyse, som Region Midtjylland står bag, viser at disse videnservice-virksomheder i perioden 2000-2006 fik 18 procent flere ansatte. Til sammenligning kunne hovedstadsregionen mønstre en vækst på 8 procent i perioden.

”Det er en spændende udvikling - der er kommet rigtig mange nye virksomheder til inden for videnserviceerhvervet, og de er vel at mærke mere levedygtige end gennemsnitlige iværksættere,” siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland.

”Udviklingen er særlig gunstig for regionen, fordi vi ved, at netop disse virksomheder er med til at skabe vækst og udvikling hos deres kunder. Det gælder, hvad enten de arbejder med it- og teknologisk service, rådgivning og kreativ service eller finansservice”, siger Bent Hansen og tilføjer, at Vækstforum for Region Midtjylland målrettet går efter at støtte erhvervet – blandt andet gennem en stor it-satsning med netværksagenter, der skal bane vej for nye løsninger.
På baggrund af analysens resultater er Vækstforum Region Midtjylland gået sammen med Aarhus Universitet, Århus Kommune, DI Videnrådgivere og Dansk Erhverv for at sætte fokus på videnserviceerhvervet.

Konference i Århus
I første omgang vil dette nye partnerskab udmønte sig i en konference, der afvikles 2. februar 2009 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Århus.

Konferencen skal samle virksomhederne og aktørerne i de forskellige videnservicebrancher og præsentere dem for nye initiativer, forretnings¬muligheder og viden, som er lige til at tage med hjem og bruge i virksomhederne.

Det kan være ideer til nye forretningsområder, forretningskontakter, muligheder for at indgå i forretningsbaserede netværk, bruge tilskudsordninger, forskning og lignende til at styrke den enkelte virksomhed.

Der vil også være stande, hvor man fx kan møde Alexandra Instituttet, få præsenteret konkrete muligheder og få svar på spørgsmål fra Aarhus Universitet, Væksthuset, Eksportrådet, Teknologisk Institut osv.

Århus som videnby
En af oplægsholderne på den kommende konference er borgmester Nicolai Wammen fra Århus, der har landets næsthøjeste specialiseringsgrad inden for videnservice.

"Århus er en videnby, og det er derfor helt naturligt, at vi i tæt samarbejde med områdets aktører tager aktivt del i udviklingen af videnserviceerhvervene. På den måde skaber vi sammen de bedst mulige rammer for vækst,” siger Nicolai Wammen.

Dobbelt gevinst
For organisationerne Dansk Erhverv og DI Videnrådgiverne handler det især om at signalere, at videnserviceerhvervet og videnrådgivning er vigtigt og fortjener langt mere opmærksomhed, end det får i dag, mener branchedirektør Bjarne Lundager Jensen, DI Videnrådgiverne og chefkonsulent Christian Ohm, Dansk Erhverv.
"Erhvervet lever af at omsætte viden til unikke og praktiske løsninger for kunderne. Når vi udvikler mulighederne og forbedre vilkårene for videnvirksomheder og rådgivere, kommer indsatsen dobbelt igen, fordi erhvervets kunder også får gavn af indsatsen", siger Christian Ohm og Bjarne Lundager Jensen.

Op i værdikæden
Kunderne findes inden for alle sektorer, men ydelserne efterspørges specielt i industrien og i den offentlige sektor.
"Den globale konkurrence er hård, og det gælder også for Midtjylland. Vi kan ikke klare os på pris. Derfor skal vi være endnu dygtigere i Danmark og løfte virksomhederne op i værdikæden. Det kan videnservice hjælpe med i form af f.eks. bedre markedsføring, nyt design, mere produktudvikling, IT, bedre ledelse og øget effektivisering", siger Christian Ohm og Bjarne Lundager Jensen.

Leverandør af kandidater
At Aarhus Universitet er medarrangør af konferencen bunder i, at universitetet er den største leverandør af kandidater til videnserviceerhvervet og desuden leverandør af forskning, som gerne skal omsættes til nye løsninger ude i virksomhederne, siger prorektor Søren E. Frandsen.
”Region Midtjyllands analyse af videnserviceerhvervet peger netop på, at det er et af de punkter, hvor indsatsen med fordel kan styrkes: Det falder fint i tråd med, at Aarhus Universitet netop nu er i gang med at reorganisere og styrke hele erhvervskontakten”, siger Søren E. Frandsen.

Pressen er velkommen til at deltage på konferencen.
Tilmelding på: www.videnskabervaekst.rm.dk

Se hele analysen
Se programmet for konferencen
Se en præsentation af parterne bag konferencen
Se fakta om videnserviceerhvervet

Yderligere oplysninger:
Bent Mikkelsen, afdelingschef Region Midtjylland,
tlf. 20 23 33 60 / 87 28 52 70
Marianne Gjerløv, Chef for Erhverv, By og Viden,
Århus Kommune, tlf. 89 40 21 33
Christian Ohm, chefkonsulent, Dansk Erhverv,
tlf. 33 74 63 52 / 61 69 90 07
Bjarne Lundager Jensen, branchedirektør, DI Videnrådgiverne,
tlf. 40 41 93 33
Knud Warming, fuldmægtig, Aarhus Universitet,
tlf. 89 42 12 15 / 27 78 28 61