11-12-2008


Private virksomheder får nu nemmere ved at byde ind på udviklingsorienterede leverancer til det offentlige. Ved en målrettet indsats er det lykkedes Region Midtjylland at fjerne flere af de knaster, der hidtil har gjort udviklingssamarbejde mellem offentlige og private virksomheder besværligt eller umuligt.


I den ideelle verden ville de mest engagerede medarbejdere på sygehusene og de mest opfindsomme hjerner fra de private virksomheder helt naturligt sætte sig ved samme bord for at udvikle fremtidens hospitalssenge, overvågningsudstyr, arbejdsgange og meget andet. Produkterne af dette samarbejde ville være skabt gennem en direkte inddragelse af de offentlige brugere i udviklingsfasen. En fase, der i princippet aldrig ender, da brugernes behov skifter over tid, og produkterne derfor skal kunne ændres løbende. Og måske findes den ideelle verden lige om hjørnet, for nu vil Region Midtjylland tilbyde private virksomheder et samarbejde på nye præmisser og inddrage dem i udvikling på felter, det offentlige ikke tidligere har samarbejdet med det private om.

Ny håndtering af udbud
Først og fremmest på grund af en ny måde at organisere samarbejdet indenfor de gængse udbudsreglers rammer, hvilket gør samarbejdet mere attraktivt for virksomhederne - herunder også de små og mellemstore, fortæller udviklingskonsulent Marie Louise Thomsen fra Region Midtjyllands afdeling for Innovation og Forskning.
”Udbudsreglerne har længe været en vigtig barriere for virksomheder, der ellers gerne ville udvikle nye produkter og processer i et direkte og kontinuerligt samarbejde med det offentlige og de grupper af borgere, patienter og medarbejdere, som skal bruge dem. Nogle virksomheder er før løbet ind i en såkaldt habilitetsproblematik, når de har forsøgt sig med sådanne samarbejder, da de ikke både har kunnet stå som udviklere og leverandører i samme projekt. Andre har ikke været store nok til at kunne løfte den offentlige opgave, og har derfor undladt at byde ind”, siger Marie Louise Thomsen.

Bedre ydelser
Der har med andre ord været brug for at organisere offentlig-private innovationssamarbejder på en måde, som kan understøtte ønsket om at forløse et hidtil uudnyttet potentiale. Nemlig det potentiale, der ligger i at gøre den offentlige sektor til drivkraft for erhvervsudvikling, og som kan give bedre offentlige serviceydelser til borgerne og træfsikre kommercielle produkter til de private virksomheder.

Dialogbaseret
Den løsning, som Region Midtjylland nu har fundet frem til, er en såkaldt dialogbaseret udbudsmodel, som gør det muligt for de samarbejdende parter at bedrive produktudvikling og brugerdreven innovation selv i projektets implementeringsfase. En model, hvor det ikke længere er et produkt med nogle - ofte alenlange - kravspecifikationer, der udbydes, men derimod en kompleks problemstilling med udgangspunkt i brugernes hverdag. Og virksomhederne har frie hænder til at komme med løsningsforslag. Enten alene eller i konsortier, hvor flere virksomheder og videninstitutioner kan dele viden og løfte opgaven sammen.

Fortsat produktudvikling
”Det betyder, at man har en dialog med flere interesserede konsortier eller enkeltvirksomheder i længere tid - og alle, der er med i prækvalifikationsrunden, får noget med hjem, som de kan videreudvikle på. Nemlig viden om brugernes behov og ønsker.
Den nye håndtering af udbudsformen betyder også, at der kan ske en kontinuerlig produktudvikling i samarbejde mellem virksomhederne og dem, der skal bruge produkterne”, siger jurist i Region Midtjyllands indkøbsafdeling Janni H. Nielsen.
Hun tilføjer, at man på den måde ophæver den traditionelle rollefordeling med det offentlige som den passive udbyder og virksomheden som den passive leverandør.

Ubesværet kultur
Den nye udbudsmodel er resultatet af et intenst samarbejde mellem Region Midtjyllands afdeling for Innovation og Forskning og Afdelingen for Indkøb og Logistik, og regionsrådsformand Bent Hansen er glad for, at Regionen på denne måde har fjernet en knast i koblingen mellem alle innovationspuljerne på statsligt niveau og så den virkelighed, som de skal ud og arbejde i.
”For os er målet at skabe en ubesværet innovationskultur i Region Midtjylland, og det gør vi nu ved at lette arbejdet for virksomhederne og de offentlige institutioner, når de skal organisere deres innovationssamarbejde. Dels gennem oprettelsen af denne slags udbudsjuridiske drejebøger for gennemførelse af komplekse udviklingsprojekter, og dels gennem en forstærket hjælp til at identificere og løse helt nye problemstillinger, der måtte dukke op derude”, siger Bent Hansen.

Flere oplysninger:

      Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
  
   Janni H. Nielsen, jurist
Indkøb og logistik, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5782
janni.Nielsen@stab.rm.dk
 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

Tegningen er til fri brug og kan downloades i høj opløsning ved at klikke på den.