17-06-2008

Hvad stiller vi op, når somrene tørrer ud, og vintrene oversvømmer os med regnvand oppefra og stigende grundvand nedefra?

Hvad stiller vi op, når somrene tørrer ud, og vintrene oversvømmer os med regnvand oppefra og stigende grundvand nedefra? Det transnationale projekt ”Cliwat” med Region Midtjylland i spidsen samler nu de bedste kræfter fra industri, forskning, forsyningsvirksomheder og offentlig administration for at sikre, at vi i tide kan tilpasse os fremtidens klima.

Vi ved godt, at vores kloaknet er underdimensioneret til de store mængder af nedbør, som vi vil se i de kommende år, at nogle bygninger og tekniske anlæg er i farezonen, når grundvandsspejlet stiger, og at udvaskningen af skadelige stoffer fra landbrug, giftgrunde og lossepladser tager fart.

Nu gælder det imidlertid om at være bedst muligt gearet til at håndtere de uundgåelige klimaforandringer, og det er baggrunden for det treårige Cliwat-projekt, som Region Midtjylland er projektleder for.

Cliwat har netop fået bevilget 40 mio. kroner til at afdække, hvordan vi bedst tilpasser os fremtidens klima, og nu skal projektets 16 partnere fra de fire deltagende lande i Nordsø-regionen, Danmark, Tyskland, Belgien og Holland, i gang med arbejdet.

Ud over Region Midtjylland er de danske partnere GEUS, Miljøministeriet, Aarhus Universitet, Horsens kommune og Region Syddanmark.

Vand og vandforsyning
Projektet vil fokusere på at fastslå klimaændringernes effekt på grundvandet og derigennem på overfladevand og vandforsyning. Det vil beskæftige sig med udfordringer og løsninger i forhold til nye måder at konstruere byggeri, veje, anlæg og lignende, og endelig vil det udforske udvaskning fra eksempelvis lossepladser og landbrug til vandløb og søer.

For at få de bedste bud på, hvor projektet skal bevæge sig hen, og hvilke forhold der skal belyses, er det hensigten at inddrage omverdenen i form af nogle råd.

Disse skal sammensættes af repræsentanter for byggerådgivning, forskning, industri, landbrug, miljømyndigheder, skovbrug, vandværker samt de kommuner, som berøres af eventuelle pilotprojekter.

En sammensætning, der skal fremme ideudvekslingen hen over nationale grænser, på tværs af offentlige og private interesser og bygge bro mellem forskerne og det samfund, hvor forskningen skal anvendes.

Nye forretningsområder
- Jeg er glad for, at Region Midtjylland går i spidsen for så vigtig en opgave, siger Bent Hansen (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

- Cliwat-projektet giver mulighed for at sætte fokus på de mest relevante udfordringer, der følger af klimaændringerne, og få dem undersøgt til bunds. Samtidig sikrer projektet, at resultaterne kan blive fulgt til dørs - blandt andet at der også findes et erhvervsliv derude, der kan omsætte nogle af udfordringerne og den nye viden til forretningsområder, siger Bent Hansen.

Halvdelen af de 41 mio. kroner, som Cliwat-projektet nu skal arbejde med, kommer fra Interreg IV Nordsøprogrammet, altså fra den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), der er en af EUs strukturfonde. Resten er bidrag fra de 16 deltagende partnere. Region Midtjylland støtter projektet med 2,6 mio. kroner.

Tryk for at hente billedet i høj opløsning  De seneste våde vintre er kun begyndelsen på det ændrede klima, som vi skal lære at leve med. Hvis vi bliver bedre til at tilpasse os udviklingen, kan vi undgå situationer, hvor oversvømmelser stopper byggeri og etablering af veje eller øger spredningen af forurening til jord og grundvand. Her et billede fra en alt for våd november måned i Horsens i 2007. Foto: Region Midtjylland 

 

De røde markeringer viser de steder, der allerede nu er udpeget som undersøgelsesområder for Cliwat-projektet. Resultaterne af undersøgelserne vil blive anvendt i stor skala inden for den sorte, stiplede linie.  tryk for at hente grafikken i højere opløsningFlere oplysninger

Jes Pedersen, Kontorchef   Jes Pedersen, Kontorchef
Jord og Råstoffer, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5200
jes.pedersen@ru.rm.dk 
 Rolf Johnsen, geolog Rolf Johnsen, geolog
Jord og Råstoffer, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5205
Mobil: 2962 0830
rolf.johnsen@ru.rm.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.