19-05-2008

Midt/Nord-trafikalliance om et sammenhængende Danmark – både på langs og på tværs. De midt- og nordjyske regioner og kommuner ønsker at skabe et sammenhængende Danmark både på langs og på tværs, og derfor skal der investeres i bedre tilgængelighed og fremkommelighed – både på vej og bane. Det betyder, at der skal investeres på de strækninger, der ikke kan leve op til dagens standard, og hvor infrastrukturen kan understøtte den ønskede udvikling.

Regioner og kommuner i Midt- og Nordjylland har fælles ønsker om statslige infrastrukturinvesteringer i Vestdanmark. Trafikminister Carina Christensen vil efter sit besøg i Midtjylland fredag den 16. maj og i Nordjylland på mandag 19. maj tage hjem med indtryk af koordination og enighed mellem de lokale og regionale politikere på tværs af regionsgrænsen. Enigheden vil styrke både midt- og nordjyder, inden forhandlingerne om den statslige trafikinvesteringsplan starter til efteråret.
Regionerne og kommunerne ønsker at skabe et sammenhængende Danmark både på langs og på tværs, og derfor skal der investeres i bedre tilgængelighed og fremkommelighed – både på vej og bane. Det betyder, at der skal investeres på de strækninger, der ikke kan leve op til dagens standard, og hvor infrastrukturen kan understøtte den ønskede udvikling.

Udvidelse af det østjyske bybånd til Aalborg
Politikerne har et fælles ønske om at udvide det østjyske bybånd fra Kolding til Randers til også at omfatte Himmerland og Aalborg - til glæde for alle parter.
Pendlingsoplande og arbejdsmarkeder bliver stadig større, og en udvidelse af det funktionelle bybånd med sammenhængskraft og fremkommelighed stiller krav til infrastrukturen. En fremkommelighed, som skal styrke udviklingen af det østjyske bybånd, kræver investeringer i bl.a. udvidelse af E 45 og en 3. Limfjordsforbindelse. På jernbaneområdet vil et sammenhængende udvidet bybånd bl.a. kræve, at den østjyske jernbane opgraderes hele vejen, så hurtigere jernbanetransport bliver mulig. Dette er også helt nødvendigt for virkeliggørelse af visionerne om hurtige togforbindelser mellem København og Aalborg – den såkaldte 1 +1 +1-model.

Midt- og nordjyderne står også sammen om at prioritere A26 fra Hanstholm til Århus som en afgørende forudsætning, både for at sikre transportkorridoren til og fra Hanstholm Havn og for at sikre ikke mindst erhvervslivet udviklingsmuligheder også i de vestligste dele af Jylland.
Med til et sammenhængende Danmark hører også en fast forbindelse over Kattegat, hvor de første undersøgelser er sat i gang i Transportministeriet.

I Nordjylland er regionsrådsformand Ulla Astman og formand for Kommunekontaktrådet borgmester Egon Pleidrup meget glade for Nord-Midt-alliancen og for, at der nu kan sættes fokus på sammenhæng og fremkommelighed i et perspektiv, der hedder udvidelse af det østjyske bybånd:
- En udvidelse til Aalborg vil styrke hele Jylland og være med til at skabe vækst. Og den 3. Limfjordsforbindelse er en integreret del af en styrkelse af E45 som rygraden i det østjyske bybånd fra Kolding til Aalborg.

Den midtjyske Regionsrådsformand Bent Hansen og formand for Kommunekontaktrådet borgmester Anders G. Christensen udtrykker ligeledes tilfredshed med samarbejdet mellem politikerne:
- Det er særdeles vigtigt, at vi i kommuner og regioner kan stå sammen på infrastrukturområdet, så vi også kan få del i de perspektivrige investeringer. Vores fælles fokus på sammenhæng og fremkommelighed - både en udvidelse af bybåndet til Aalborg og etablering af en fast forbindelse over Kattegat - vil føje en ny dimension til udviklingsmulighederne i vores område.

Yderligere oplysninger:
Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland, mob. 4031 3707
Anders G. Christensen, formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland og borgmester i Favrskov, mob. 2022 9806
Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland, mob.3023 6454
Egon Pleidrup, formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland og borgmester i Morsø Kommune, mob. 2178 12 49