14-03-2008

Diskussion om oplevelsesøkonomi ved workshop

Deltagerne på workshoppen skulle finde eksempler på virksomheder, der allerede arbejder med oplevelse, diskutere mulige barrierer samt hvordan man kan måle effekterne.
Foto: Region Midtjylland

12. marts mødtes 30 mennesker i Performers House i Silkeborg til en workshop. Emnet var oplevelsesøkonomi og målet er at øge innovation og udvikling gennem en målrettet statsning ved at integrere oplevelser i nye og eksisterende produkter.

Når du kan gå på cafe i din Jyske Bank-afdeling eller få et spændende stykke danmarkshistorie med i posen, når du køber Læse Sydesalt, møder du en ny tendens inden for oplevelsesøkonomi.
Netop den tendens – hvor virksomhederne bruger oplevelser som en integreret del af deres produkter – var på programmet onsdag, den 12. marts, hvor 30 mennesker med vidt forskellige indgange til begrebet oplevelsesøkonomi mødtes til en workshop på Performer’s House i Silkeborg.

Workshoppen er sat i gang af Reg Lab, et medlemsbaseret laboratorium, der opsamler, analyserer, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling og er et led i en større fokusanalyse, finansieret de fem regioner, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Vejle, Silkeborg og Århus kommuner samt Djursland Erhverv.

Dermed har Region Midtjylland mere end nogen anden region stor kommunal opbakning til den landsdækkende analyse, og regionen har da også placeret oplevelsesøkonomi og innovation centralt i sit eget arbejde med den regionale udvikling.

Baggrunden for fokusanalysen er en ide om, at der ligger store fremtidsmuligheder i at integrere oplevelser i nye og eksisterende produkter, ydelser og services - eller som et værktøj til innovation. Resultatet af analysen bliver konkrete anvisninger til virksomheder om, hvordan de selv kan arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling, lige som de offentlige aktører vil få bud på, hvordan de kan udvikle rammebetingelser og initiativer for at understøtte oplevelsesøkonomi i det brede erhvervsliv.

På workshoppen i Silkeborg fik de 30 deltagere, som blandt andet repræsenterede Region Midtjylland, uddannelsesinstitutioner, kommuner, erhvervsservice samt en række udviklingsfolk fra regionens erhvervsliv, til opgave at drøfte en stribe spørgsmål om den såkaldte ”oplevelsesbaserede forretningsudvikling”. I øvrigt et begreb, der stadig savner en mere mundret og appetitvækkende betegnelse.

Deltagerne skulle blandt andet komme med eksempler på virksomheder, der allerede bruger oplevelseselementer til at styrke deres konkurrenceevne, diskutere mulige barrierer for at kaste sig ud i de nye forretningsmetoder og finde frem til, hvordan man kan måle effekterne.

Resultaterne af workshoppen (plus de resultater, der kommer ud af næste workshop 20. maj) vil nu blive sammenholdt med tilsvarende resultater fra de andre regioner og i løbet af sommeren munde ud i den nævnte analyse.
Desuden vil Reg Lab i løbet af foråret besøge omkring 35 virksomheder og beskrive deres erfaringer med den oplevelsesbaserede forretningsudvikling i et katalog, der er tænkt som inspiration for andre virksomheder.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Erik Sejersen
Afdelingschef Erik Sejersen
Region Midtjylland, Landdistrikter og oplevelsesøkonomi
Telefon: 20 68 55 88
Mail: erik.sejersen@ru.rm.dk

Vibeke Dyrvig
Udviklingskonsulent Vibeke Dyrvig
Region Midtjylland, Landdistrikter og oplevelsesøkonomi
Telefon: 29 46 94 94
Mail: vibeke.dyrvig@ru.rm.dk