05-03-2008En lang række nye og stærkt stigende millionudgifter tvinger trafikselskabet Midttrafik og Region Midtjylland til at spare hvor det er muligt. Politikerne i regionens Forretningsudvalg vedtog tirsdag en køreplan for stramningerne. For passagererne betyder spareplanen bl.a. færre afgange på ture med få passagerer.


En lind strøm af stadig stigende udgifter til at drive kollektiv trafik i Midtjylland, presser nu de 19 kommuner og Region Midtjylland, som står bag Midttrafik, til at vedtage en spareplan.

Ændringerne betyder at der i år, på de ruter som Midttrafik betjener, samlet skal spares 4,1 mio. kr. I det beløb er der også indregnet mindre tilskud til rutebilstationer. I 2009 skal Midttrafik spare 7,7 mio. kr.

- Regionens sammenhæng er vigtig for alle i regionsrådet. Men det vi taler om her, det er jo udefra kommende forhold som tvinger os til at spare på den kollektive trafik. Vi kan ikke gøre andet end at klemme køreplanen og spare hvor vi kan, siger Bent Hansen, formand for regionsrådet.

De nye og stigende udgifter er bl.a.: 

  • Billetindtægterne faldt i 2007 og tendensen ser ud til at fortsætte i 2008. 
  • Regeringen har samlet flertal for, at trafikselskaber som Midttrafik ikke længere kan få refunderet brændstofafgifterne til buskørsel. Selskabet bliver kompenseret fuldt i 2008, mens merudgiften slår halvt igennem i 2009 og fuldt rammer busbilletten i 2010. 
  • Allerede i år stiger udgifterne til at koordinere bus og togafgange (bus og tog-samarbejdet) med syv mio. kr.
  • Udgifterne til Midttrafiks vognmænd er steget langt mere end ventet. I budgettet er der regnet med at vognmændenes udgifter skulle reguleres med 2,2 %. Den faktiske stigning er på ikke mindre end 4,6 %.

Arbejdet med at finde relevante forslag til besparelser og effektiviseringer i det regionale rutenet fortsætter i samarbejde med kommuner, Midttrafik og Regions Midtjyllands administration. I den opgave indgår også, at parterne skal vurdere muligheder for forbedringer, hvor passagerpotentialet er til stede.

 Konsekvenser af Forretningsudvalgets beslutning

 Bilaget til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008

Flere oplysninger
Regionsrådsformand, Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 4031 3707

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.