06-11-2008

Foto: Flemming Nielsen, istockphoto
Med fire nye såkaldte innovationsnetværk, der skal sætte skub i innovation og forretningsudvikling i fire forskellige brancher, har Midtjylland sat sig på over halvdelen af de 110 mio. kroner, som det statslige Rådet for Innovation og Teknologi har bevilget.


Forbindelserne mellem forskning og erhvervsliv i den midtjyske region har fået en håndsrækning. Af de 11 innovationsnetværk, som det statslige Rådet for Innovation og Forskning, RTI, har godkendt, er fire hjemmehørende inden for Region Midtjylland.
De fordeler sig på områderne fødevarer, it, beklædning samt mode/livsstil:

  • Viden- og Innovationscenter for Fødevareudvikling, Holstebro, beløb: 12 mio. kr.
  • Animation Hub, Animation Workshop, Viborg, beløb: 12 mio. kr.
  • Informations- og kommunikationsteknologi, herunder indlejret software, Alexandra Instituttet, København og Århus, beløb: 20 mio. kr.
  • Livsstil, bolig og beklædning, Udviklingscenter for Møbel og Træ, Herning, beløb: 12 mio. kr.
  • Hertil kommer Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) ved Foulum, der videreføres som ét af de allerede etablerede innovationsnetværk.


Et innovationsnetværk er et samarbejde mellem virksomheder, universiteter, teknologiske videnformidlere, den offentlige sektor og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område, og meningen med denne bro mellem offentligt og privat, mellem forskning og erhvervsliv er at styrke innovation og forretningsudvikling.

Strategiske satsninger
- De nye innovationsnetværk er i helt tråd med Vækstforums strategiske satsninger inden for regionale styrker på bl.a. fødevareområdet, film og nye medier, it, energi og miljø, men også møbel- og modeindustrien med flere, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum i Region Midtjylland.
- Det glæder mig, at der med RTI’s beslutning er skabt sammenhæng mellem de statslige initiativer og Vækstforums prioriterede indsatsområder. Det lover godt for at fastholde og udbygge de partnerskabsaftaler, der allerede er indgået mellem regeringen og vækstforum.
Bent Hansen tilføjer, at de øvrige syv nationale netværk, som RTI har godkendt, jo også kommer regionens virksomheder til gavn, hvis de involverer sig. Det drejer sig blandt andet om netværk inden for offshore, robotteknologi og aluminium.

Entydig indgang
Vækstforum i Region Midtjylland har med sine initiativer ønsket at skabe et sammenhængende erhvervsfremmesystem, hvor der allerede er implementeret brede vækstprogrammer for iværksættere og etablerede virksomheder. Centralt står et nyt erhvervsservicesystem, der blev etableret 1.januar 2007, samt det nye Væksthus, der har fokus på bedre koordination og kvalitet i erhvervsservicesystemet, herunder sammenhæng mellem den lokale og regionale erhvervsservice.
Med etableringen af RTIs innovationsnetværk vil det enstrengede erhvervsservicesystem kunne blive udbygget med partnerskaber om innovation og internationalisering i ét sammenhængende erhvervsfremmesystem.
- De nye innovationsnetværk vil kunne bidrage til, at virksomhederne får en mere entydig indgang til det samlede innovationssystem og kan opnå konkurrencemæssige fordele ved at tænke nye produkter og forretningsmuligheder sammen med andre virksomheder, viden- og forskningsinstitutioner, siger Bent Hansen.
- Det er min klare forventning, at operatørerne for de nye innovationsnetværk vil arbejde sammen med øvrige offentlige erhvervsaktører, så virksomhederne altid vil møde den rigtige indgangsdør uanset deres behov.

Læs mere om innovationsnetværk
Se oversigten over nye nationale innovationsnetværk

Billedtekst: Viden om, hvordan vi fremover kan få mere biomasse omsat til energi, er omdrejningspunktet i innovationsnetværket Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) ved Foulum. Arbejdet skal bringe danske virksomheder i front på internationalt plan.
Foto: Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet. Aarhus Universitet/Flemming Nielsen, istockphoto

Fakta om Innovationsnetværk
Rådet for Teknologi og Innovation, RTI har ud af i alt 29 ansøgninger godkendt 11 af disse som nye innovationsnetværk. Et innovationsnetværk er et samarbejde mellem virksomheder, universiteter, teknologiske videnformidlere, den offentlige sektor og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område. Innovationsnetværkene finansieres af Videnskabsministeriet og har mindst 50 procents medfinansiering fra private virksomheder og andre.

Flere oplysninger:

 Bent Hansen     Bent Hansen
Formand for Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk 
 Har du spørgsmål om de enkelte innovationsnetværk og satsninger, kan følgende fagpersoner kontaktes:

 Elinor Bæk Thomsen     Elinor Bæk Thomsen, kontorchef
Innovation og Forskning (fødevarer)
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5160 
 
 Henrik Brask Pedersen    Henrik Brask Pedersen, afdelingschef
Miljø, teknologi og infrastruktur
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 70
Mail: henrik.brask@ru.rm.dk
 Jan Lindegaard Christensen    Jan Lindegaard Christensen, udviklingskonsulent
Innovation og Forskning (it-satsningen)
Telefon: 8728 5162
Mobil: 4047 0040