23-11-2008


Selv om virksomhederne inden for forretningsservice stormer frem i Midtjylland, er det stadig de traditionelle fremstillingsvirksomheder, der trækker læsset. Således står de for 40 pct. af beskæftigelsen og langt hovedparten af eksporten, viser en ny undersøgelse af det midtjyske erhvervsliv.


Det er ofte revisionsselskaber, rådgivende ingeniører, IT-servicefirmaer og lignende videntunge virksomheder, der får ros for at generere vækst. Og disse forretningsservice-erhverv har da også haft en eksplosiv vækst i omsætning og indtjening fra 2003-2006, hvor deres eksport steg med 163 procent.
Det absolutte fundament under erhvervsudviklingen udgøres dog stadig af fremstillingsvirksomhederne og handelserhvervene, viser en ny undersøgelse, der er udarbejdet af Region Midtjylland.
Undersøgelsen beskæftiger sig med de såkaldte byerhverv i Region Midtjylland - hvilket vil sige samtlige private virksomheder med undtagelse af landbrug og fiskeri.

92 procent af eksporten
Af den samlede midtjyske eksport i de private byerhverv står fremstillings- og handelserhverv således for 92 procent eller 144 milliarder kroner i 2006.
Tilsvarende står virksomhederne inden for forretningsservice trods deres eksportboom, kun for 4 procent.
Disse tal er baggrunden for, at Region Midtjylland og Vækstforum nu i endnu højere grad vil rette blikket mod fremstillingsvirksomhederne, siger Bent Mikkelsen, chef for Region Midtjyllands virksomheds- og kompetenceudviklingsafdeling.
”Mange af disse virksomheder i traditionelle industri erhverv ændrer i disse år karakter til moderne logistik- og engrosvirksomheder, der styrer et net af udenlandske underleverandører i internationale produktionskæder. Disse virksomheder er stærkt forandringsparate og internationale”, siger Bent Mikkelsen.

Målrettet støtte
Fra 2009 vil Region Midtjylland således iværksætte et nyt, stort program for virksomheder med vækstpotentiale. Det skal sikre, at endnu flere midtjyske virksomheder retter blikket mod udenlandske markeder. Programmet yder kapital, rådgivning og netværk til virksomheder, der vil vokse.
”Det er vigtigt, at virksomheder i mange brancher sætter fokus på de udenlandske vækstmarkeder, så vi selv i en svær tid formår at klare os godt. Og her spiller de moderne og stærkt internationale industri- og en gros virksomheder en hovedrolle. Det er langt hen ad vejen dem, vi lever godt af – også i fremtiden” siger Bent Mikkelsen.
I Region Midtjylland består fremstillingsbranchen af 5.511 arbejdssteder, hvilket er flere end i nogen af de øvrige regioner. Samtidig tegner fremstillingsvirksomhederne sig for 41 procent af beskæftigelsen.
I perioden 2003 til 2006 oplevede fremstillingserhvervet i Region Midtjylland en stigning i omsætningen på 13 pct.

Grafik er til fri brug - klik på den for at få den i høj opløsning.

Se rapporten i en kort udgave (pdf)
Se den fulde rapport (pdf)

Yderligere oplysninger:

Bent Mikkelsen     Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 77
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dk  
 Jens Kastrup Kjersgaard    Jens Kastrup Kjersgaard, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 90
jens.kjersgaard@ru.rm.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne