10-10-2008


En fast forbindelse over Kattegat vil styrke Danmark på alle fronter og løfte hovedstaden op i international klasse. Øget adgang til arbejdskraft, større markedsgrundlag, øget opland for kultur- og sportsarrangementer er bare nogle af de fordele, som Rambølls rapport nævner.

Det er ikke bare jyderne nord for Fredericia, der vil profitere af en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland. En fast Kattegatforbindelse vil binde Danmark sammen på en hidtil uset måde og give ellers uopnåelige fordele til hovedstadsområdet.

Det fremgår af den rapport, som Rambøll Management A/S har udarbejdet for Region Midtjylland.

- Med en fast Kattegatforbindelse kan København blive en reel international metropol, og vi vil få et sammenhængende Danmark med vækstmuligheder for alle egne i landet, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen.

- Det er på tide, at vi tænker langsigtet, når der investeres i infrastruktur. I årevis er der først investeret i udbygning af infrastrukturen, når trafikken var ved at brænde sammen. Med en fast Kattegatforbindelse har vi en enestående chance for at være på forkant med udviklingen, udtaler KKR-formand, borgmester Anders G. Christensen.

Mange aspekter
Ud over den økonomiske bæredygtighed i en fast Kattegatforbindelse beskæftiger rapporten sig med sådan en forbindelses indvirkninger på den overordnede trafikstruktur i Danmark, med den afledte vækst og udvikling, eksempelvis for erhvervslivet og på turismeområdet, samt med de miljømæssige effekter.
Og hele vejen rundt er der point til en Kattegatforbindelse frem for andre løsninger. Udgifterne kommer under alle omstændigheder, for vi kører stadig mere i bil, som det påpeges i rapporten.

Uden en fast Kattegatforbindelse vil man nemlig inden for en overskuelig årrække skulle udbygge motorvejen mellem Århus og København væsentligt - hvilket også involverer investeringer i Vejlefjordbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsforbindelsen.

- Kattegatforbindelsen er meget mere end diskussionen om en bro. Det er visionen om en ny og spændende tid, hvor landsdelene er bundet tættere sammen med en transporttid mellem Århus og København på bare en time. Vækstmulighederne på en række områder er enorme - både for Århus, København og resten af Danmark, siger Århusborgmester Nicolai Wammen.

Bent Hansen, Anders G. Christensen og Nicolai Wammen er initiativtagere bag den nyetablerede Kattegatkomité.


  • Se hele rapporten  "En fast Kattegatforbindelse – betydningen for det danske samfund"

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 4031 3707
  • Kommunekontaktrådets formand, borgmester Anders G. Christensen, tlf. 2022 9806
  • Borgmester i Århus Kommune, Nicolai Wammen, tlf. 2759 4022