07-10-2008

Det er langtfra kun amerikanerne, der synes, at big is beautiful. I den midtjyske region vil fire ud af fem private virksomheder gerne være større, end de er i dag, og hver tredie har nedfældet ønsket i en forretningsplan. Det viser en undersøgelse blandt 500 virksomheder.

De midtjyske virksomhedsledere drømmer om vækst. Direkte adspurgt siger 80 procent, at de har meromsætning eller flere medarbejdere som et af deres mål for virksomheden. 24 procent angiver endda, at vækst er deres allervigtigste mål.
Det fremgår af en undersøgelse blandt godt 500 virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland.

Ekstern rådgivning
Hver femte virksomhed har hentet ekstern rådgivning fra offentlige eller private virksomheder for at opnå vækst.
”Det er tydeligvis de mest vækstambitiøse virksomheder, der anerkender behovet for at få hjælp udefra. Det harmonerer fint med, at vores tilbud i Vækstmidt-programmet direkte henvender sig til de vækstambitiøse”, siger Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder i Regional Udvikling, Region Midtjylland.
”I mange tilfælde kan virksomhederne opnå tilskud til den rådgivning, de har brug for”, siger Bent B. Mikkelsen og nævner især ordningerne ”Chef til leje” og ”Udviklingskompas”, der kan tilpasses den individuelle virksomhed.

Satser på medarbejderne
Når det gælder karakteren af den eksterne hjælp, efterspørger virksomhederne gerne tilbud, der retter sig mod uddannelse af medarbejderne (23 pct.) og udvikling af lederfunktioner i virksomheden (15 pct.).
Efteruddannelse af medarbejderne er samtidig et hyppigt svar på spørgsmålet om, hvad virksomhederne i særlig grad gør for at blive større. Således nævner 19 pct. efteruddannelse, mens et lignende antal siger ”kvalitet og effektivitet”.
Topscoreren er dog markedsføring, som hele 29 pct. nævner som et værktøj til vækst.

Veje til vækst
Andre midler er at søge nye kundegrupper (19 pct.), udvikle nye produkter (19 pct.) og forbedre den interne organisation (17 pct.)
De mere direkte veje til vækst, såsom fusion, opkøb og udflytning nævnes kun af hhv. 2, 5 og 3 pct.
Ud over de 11 svarmuligheder har virksomhederne suppleret med et halvt hundrede andre metoder, som skal bringe deres egen virksomhed frem i verden.
De strækker sig lige fra at sætte en ny mand i bestyrelsen over at holde festival for kunderne, udvide produktionskapaciteten og til at ændre konceptet eller åbningstiden.

Mangel på arbejdskraft
Ifølge undersøgelsen møder virksomhederne mange hindringer i deres arbejde for at vokse. Hver tredje virksomhed udtrykker, at den oplever ”væsentlige hindringer for vækst”.
Den ubestridte modstander er mangelen på kvalificeret arbejdskraft, som 41 pct. nævner, mens de øvrige sten på vejen ligger meget spredt. Deriblandt er mangelen på adgang til nye kunder, ny teknologi, overblik, risikovillig kapital, tid. Og så det offentlige som dårlig betaler.

Yderligere oplysninger:

 Bent B. Mikkelsen    Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 70
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dk  


Billedtekst: Virksomheder med en meget klar ambition er virksomheder, der har vækst som det vigtigste mål, forventer højere vækst end andre i branchen og har en nedskreven vækststrategi.
Branchemæssigt er det virksomhederne inden for tekstil- og læderindustri, der er mest gearet til vækst, mens transportbranchen ligger helt i bund. Illustrationen er til fri brug. Klik på den for at få den i fuld størrelse.
Kilde: Det midtjyske Vækstlag


Læs mere om undersøgelsen
Læs mere om virksomhedspanelet Det midtjyske Vækstlag

Fakta om tilbud fra
virksomhedsudviklingsprogrammet Vækstmidt

Chef til leje er et tilbud om tilskud til ekstra ledelsesressourcer i en periode til at løse en udfordring i virksomheden, når der kræves en særlig intensiv eller længerevarende indsats. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at der indføres ny teknologi eller ved generationsskifte. Det gennemføres som hovedregel for en enkelt virksomhed.

Udviklingskompas giver virksomheden mulighed for tilskud til en tilknyttet udviklingskonsulent i en periode med henblik på at løse et udviklingsprojekt. Det kan f.eks. være strategiudvikling eller vurdering af nye markedsmuligheder. Det gennemføres som hovedregel for en enkelt virksomhed.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.