20-10-2008

Foto: Rødding Skole

Selv om Rødding Skole i Salling ligger tæt op ad en gammel elværksgrund, der er kraftigt forurenet med bly, er der ingen fare for skolens elever og ansatte. Det konkluderer Region Midtjylland, der brugte en del af efterårsferien på at hente og analysere jordprøver fra skolens grund.

Hverken børn eller voksne på Rødding Skole i Salling behøver spekulere mere over, om jorden under deres skole har taget skade af det årelange naboskab til et elværk.

Undersøgelser foretaget i den netop overståede efterårsferie viser nemlig så små koncentrationer af bly, mellem 14 og 230 milligram pr. kg jord, at der ikke er brug for at tage nogen forholdsregler.

Lettere forurenet
Når jord indeholder mellem 40 og 400 milligram bly pr. kilo tørstof, kaldes den ”lettere forurenet med bly”, og niveauet på skolens grund ligger således ikke højere, end hvad man kan finde i de øverste jordlag i så mange ældre bydele, i fyldjord eller i nærheden af trafikerede veje.

”Resultatet var heldigvis som ventet - med vi ville gerne være sikre”, siger Hans Fredborg, chef for Region Midtjyllands afdeling for Jord & Råstoffer.

Undersøgelsen blev gennemført, fordi regionen tidligere har fundet store koncentrationer af bly på den gamle elværksgrund, men disse har øjensynlig ikke spredt sig.

Ingen særlige forholdsregler
I øjeblikket ligger skolens arealer, som rummer disse små koncentrationer af bly, hen med græsbevoksning, og det kan de fint blive ved med. For Region Midtjylland er sagen dermed slut. Kun hvis skolen på et tidspunkt planlægger at flytte rundt på jorden eller anvende den anderledes, kan kommunen stille visse krav til håndteringen af jorden og udnyttelsen af den, oplyser afdelingschef Hans Fredborg.

Flere oplysninger:

Hans Fredborg       Hans Fredborg, vicedirektør
Jord og Råstoffer, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5190
hans.fredborg@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

Billedtekst: Jorden omkring Rødding Skole rummer små mængder bly, men ikke mere, end hvad man normalt finder i byområder, i fyldjord og tæt på trafikerede veje. Foto: Rødding Skole