Som et af de første hospitaler i landet begynder Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup nu at filtrere de hvide blodlegemer fra alt blod til transfusion. Det betyder maksimal kvalitet og sikkerhed for patienter med behov for blodtransfusion.

Som et af de første hospitaler i landet begynder Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup nu at filtrere de hvide blodlegemer fra alt blod til transfusion. Det betyder maksimal kvalitet og sikkerhed for patienter med behov for blodtransfusion.

Hvide blodlegemer i transfusionsblod er langt den hyppigste årsag til både mindre alvorlige komplikationer som feber - og meget alvorlige komplikationer, der i meget sjældne tilfælde kan medføre dødsfald efter blodtransfusion. Indtil nu er omkring 15 pct. af de givne blodtransfusioner blevet forbehandlet med et særligt filter, som fjerner over 99 pct. af de hvide blodlegemer. Det filtrerede blod blev kun givet til udvalgte patienter med særlig risiko for at udvikle komplikationer efter blodtransfusion.
Nu har hospitalet imidlertid fået mulighed for at give denne gode behandling til alle patienter med behov for blodtransfusion.
 
Sammen med et andet produkt - nemlig blodplader, som blodbanken i sidste halvdel af 2008 også fik mulighed for at forbehandle med filter - betyder det, at alle patienter nu vil få transfusion med blodprodukter af højest opnåelig kvalitet og dermed maksimal sikkerhed. Det vil blive til stor gavn for alle patienter, der i fremtiden får behov for blodtransfusion.

Landvindingen kommer i realiteten til at omfatte alle hospitalerne i det tidligere Viborg Amt - altså også Sygehus Thy-Mors. Det hænger sammen med, at Regionshospitalet Viborgs klinisk immunologiske afdeling, hvorunder blodbanken hører, fortsat er transfusionscenter for Sygehus Thy-Mors.
I resten af Danmark er kun Odense Universitetshospital i stand til at levere blod uden hvide blodlegemer til samtlige blodtransfusioner.

Yderligere oplysninger hos ledende overlæge Kirsten Riisom,
klinisk immunologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg,
tlf. direkte 8927 2951.
Se også klinisk immunologisk afdelings hjemmeside .