Mistanke om bivirkning fra endnu et kontraststof får Skejby til midlertidigt at stoppe MR-skannning af patienter med svær nyresvigtMistanke om bivirkning fra endnu et kontraststof får Skejby til midlertidigt at stoppe MR-skannning af patienter med svær nyresvigt

Én af de ti nyre-patienter på Århus Universitetshospital, Skejby, som har fået stillet diagnosen nefrogen systemisk fibrose (NSF), er blevet MR-skannet med kontraststoffet Dotarem, som ellers har været anset for at være et MR-kontraststof med lav risiko for at give NSF.

I 2006 advarede læger på Herlev Hospital og Lægemiddelstyrelsen om, at der var mistanke om, at der kunne være alvorlige bivirkninger i forbindelse med brug af kontraststoffet Om-niscan til nyrepatienter. Derfor stoppede MR-Centret på Skejby i starten af august 2006 med at bruge kontraststoffet Omniscan. Og da der i 2007 blev rapporteret NSF-tilfælde efter skan-ning med konstraststoffet Magnevist, blev det også taget ud af brug på Skejby.

Tirsdag 20. januar 2009 har Skejby rapporteret til Lægemiddelstyrelsen, at en nyrepatient har fået stillet diagnosen nefrogen systemisk fibrose efter at være MR-skannet med kontraststoffet Dotarem. Samme dag er Skejby midlertidigt stoppet med at MR-skanne patienter med alvorlig nyresvigt med kontraststof.

- Det rapporterede tilfælde viser, at der måske kan være en sammenhæng mellem et af de stoffer, der ellers ikke har været mistanke til, og udvikling af nefrogen systemisk fibrose. Vi har derfor bedt Lægemiddelstyrelsen om at se på sagen, og vi stopper helt med at MR-skanne patienter med alvorlig nyresvigt med kontraststof, indtil Lægemiddelstyrelsen har taget stilling til, om anbefalingerne skal ændres, siger cheflæge Kristjar Skajaa.

Evt. yderligere oplysninger
Cheflæge Kristjar Skajaa, tlf. 8949 5002
Overlæge Bente Fiirgaard, MR-Centret, tlf. 8949 5250

Patientforsikringen
Information til patienter og pårørende om erstatningsmuligheder og tidligere afgørelser - www.patientforsikringen.dk - tlf. 3312 4343

Fakta
 • I august 2006 advarer Herlev Hospital og Lægemiddelstyrelsen om, at kontraststoffet Omniscan er under mistanke for at kunne give alvorlige bivirkninger hos nyrepatienter. 
 • MR-Centret på Skejby stopper straks med at bruge Omniscan til nyrepatienter. 
 • Der afholdes et fællesmøde mellem de danske eksperter på området 24. oktober 2006 på Skejby. 
 • En gennemgang af 125 journaler på nyrepatienter fra Skejby afslører ingen oplagte tilfælde nefrogen systemisk fibrose (NSF). 
 • I maj 2007 stopper MR-Centret med at bruge Magnevist til nyrepatienter efter rapporter om NSF-tilfælde ved MR-skanning med dette kontraststof. 
 • I foråret 2008 stilles diagnosen NSF for første gang på en nyrepatient fra Skejby efter udelukkelse af en lang række andre sygdomme og analyser på et laboratorium i Schweiz. 
 • Der nedsættes en forskergruppe, der skal gennemgå journaler på alle MR-skannede nyrepatienter i Skejby og tilbyde grundige undersøgelser af patienter, der har symptomer som kan stamme fra NSF. 
 • Forskerne beskriver projektet. Der bliver søgt penge, og Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité søges om tilladelse til at gå i gang. 
 • I august 2008 starter projektet, der kommer til at omfatte 438 nyrepatienter. 
 • 13. januar offentliggør Skejby, at foreløbig har 10 nyrepatienter på Skejby fået diagnosen NSF efter MR-skanning med gadolinium-holdigt kontraststof. 
 • 20. januar rapporterer Skejby til Lægemiddelstyrelsen, at én af patienterne med NSF kan have fået sygdommen efter at være MR-skannet med kontraststoffet Dotarem.