Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder åbner nu dørene til et nyt chill out room med mulighed for forkælelse af både krop og sjæl for hospitalets medarbejdere.Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder åbner nu dørene til et nyt chill out room med mulighed for forkælelse af både krop og sjæl for hospitalets medarbejdere.


Som en del af den omfattende velfærdsstrategi, der er udformet af og for medarbejderne på regionshospitalet, åbner nu endnu et tilbud til medarbejderne. Et chill out room, der er tænkt som en let tilgængelig oase, som medarbejderne kan benytte sig af ved afslutning eller opstart af arbejdsdagen. Dermed skabes rammerne for mental og fysisk afstresning på en fysisk aktiv, men samtidig afslappende, måde. I chill out room’et kan medarbejderne eksempelvis benytte varmtvandsbassinet, købe en ansigtsbehandling, få massage, zoneterapi eller dyrke pilates, mens de nyder en kop grøn the eller et stykke frugt og hører afslappende musik. Nogle tilbud er gratis - andre skal medarbejderne selv betale for.

Det hele foregår i allerede eksisterende lokaler i Terapien på Regionshospitalet i Horsens.

Det nye chill out room åbner tirsdag den 27. januar 2009 kl. 14.00-17.00, hvor alle er meget velkommen.

Efterfølgende vil det være åbent for alle medarbejdere på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder hver tirsdag mellem kl. 14.00 og 17.00.

Velfærdstrategi og sundhedsfremme
Chill out room’et udgør en del af de personalegoder, som regionshospitalets velfærdsstrategi allerede understøtter. På hospitalet arbejdes der således seriøst med sundhedsfremme og forebyggelse for medarbejderne. Personalet tilbydes diverse sundhedsfremmende tiltag så som sund mad i kantinen, indkøbsordning, motionsrum, massage samt meget andet. Dette ud fra den filosofi, at det er udbuddet, der styrer vores valg: med de sunde tilbud ved hånden, træffer vi også ofte de sunde valg.

Chill out room – en del af det fysisk aktive hospital
Åbningen af det nye chill out room går ligeledes hånd i hånd med visionerne om det fysisk aktive hospital. Det er en kendsgerning, at medarbejdere, der er sunde, både fysisk og mentalt, er mindre syge, har mere overskud og trives bedre på arbejdspladsen, og det påvirker både produktiviteten og kvaliteten. Derfor kan det på mange måder betale sig for regionshospitalet at arbejde med sundhed på et strategisk niveau.

Der er på Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder således ansat en fysioterapeut som wellnesskonsulent på fuld tid. Hun tilbyder personalet behandlinger og vejledning og står endvidere for diverse arrangementer for medarbejderne. Wellnesskonsulenten er ligeledes tilknyttet det nye chill out room.

Sundhed er mere end æbler og motion….
På Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder ved man dog, at sundhed er andet og mere end sund kost og motion. Sundhed kommer som et produkt af at have det godt hele vejen rundt. Derfor arbejdes der kreativt, innovativt og målrettet, for at alle medarbejdere skal trives i jobbet og derved opleve høj grad af arbejdsglæde. Der arbejdes målrettet på, at man som medarbejdere føler sig mødt og værdsat, hvor anerkendelse, udfordringer og ansvarlighed indgår som en naturlig del af jobbet.

Danmarks sundeste virksomhed 2008
Med baggrund i alt dette blev Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder kåret som Danmarks Sundeste Virksomhed 2008. Et bekræftende bevis på, at rammer og vilkår inden for det offentlige godt kan forenes med en proaktiv indsats, når det gælder sundhed og trivsel på jobbet. Det nye chill out room er, ligesom resten af velfærdsstrategiens faktiske indhold, kommet i stand på foranledning af medarbejdernes egne ønsker og idéer.

Læs mere om Velfærdsstrategien

Mere information
  • Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 2094 3817
  • HR-konsulent Ane Stürup, tlf. 2913 1446
  • Wellneeskonsulent Annette L. Borch, tlf. 7927 3893
Fakta
www.regionshospitalet-horsens.dk
www.sundestevirksomhed.dk