Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup har ansat Lilli Egholm (52) som ledende ergoterapeut fra 1. januar 2009.

Den ledende ergoterapeut står i spidsen for hospitalets afdeling for fysioterapi og ergoterapi sammen med overfysioterapeuten. Som ledende ergoterapeut bliver Lilli Egholm samtidig hovedansvarlig for ergoterapibehandlingen i afdelingen.
Fysioterapien og ergoterapien omfatter cirka 100 medarbejdere - heraf godt 30 ergoterapeuter og afdelingsergoterapeuter på

hospitalerne i Viborg og Skive. Afdelingens virksomhed omfatter derimod ikke den specialiserede
fysio- og ergoterapi, der ydes i paraplegifunktionen for patienter med rygmarvsskade.

Lilli Egholm kommer fra en stilling som ledende terapeut ved Odense Universitetshospital, Middelfart Sygehus. Hun har tidligere været ansat dels som afdelingsergoterapeut, dels som ledende terapeut ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Hendes cv omfatter også en ansættelse som kommunal ergoterapeut i Horsens Kommune.

Under sine ansættelser har Lilli Egholm fået bred erfaring med de mange kliniske felter, ergoterapifaget spænder over. Hertil kommer den store ledelseserfaring, hun har opsamlet de seneste 11 år i Århus og Middelfart.
Her har hun blandt andet arbejdet med LEAN; beskrevet retningslinjer og procedurer for arbejdsgange; dannet selvfungerende grupper og gennemført en fusion. Desuden har hun arbejdet med kontrakter i forhold til de kliniske afdelinger.

Sideløbende med arbejdet har Lilli Egholm dygtiggjort sig teoretisk inden for ledelse, kvalitetsudvikling og formidling. Aktuelt afslutter hun en masteruddannelse ved Aalborg Universitet (Master of Public Administration).
Som grundlag for masteruddannelsen har hun taget “Diplomlederuddannelsen for Sundhedssektoren”.

Lilli Egholm afløser Anette Hove Laustsen som ledende ergoterapeut.
Stillingen som overfysioterapeut er opslået p.t. og ventes besat i løbet af foråret.

Tryk for at hente billedet i højere opløsning