Forretningsudvalget har bestilt et særskilt regnskab for de udgifter Region Midtjylland havde i forbindelse med rekrutteringen af indiske læger.

Bemærk: Denne pressemeddelelse er redigeret i forhold til den udsendte version. Sagen blev afgjort i Forretningsudvalget og har således ikke været forelagte Regionsrådet.

Forretningsudvalget har bestilt et særskilt regnskab for de udgifter Region Midtjylland havde i forbindelse med rekrutteringen af indiske læger.

Forretningsudvalget bestilte på sit seneste møde et særskilt revideret regnskab for regionens udgifter i forbindelse med rekrutteringen af indiske læger.

Politikerne beder om at regnskabet bliver udformet, så det redegør for alle udgifter og bilag i forbindelse med de indiske lægers nye stillinger i Midtjylland.

- Jeg håber regnskabet kan være færdig til et af de kommende møder, siger formand for regionsrådet Bent Hansen (S), som også bakker op om at få lavet et særskilt regnskab.

- Vi skal altid bruge offentlige midler bedst muligt. Den polemik der har været i denne sag gør, at alle parter er bedst tjent med, at vi nu får revisionens ord for, om der er forhold der burde have været anderledes, eller – hvad jeg forventer – at alt er gået efter bogen.

26 indiske læger kom i december 2007 til Danmark for at afhjælpe lægemanglen. Seks af lægerne er uddannede patologer, ni er radiologer mens de resterende 11 er anæstesiologer.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 4031 3707

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Fakta
Læs om lægernes ansættelsesvilkår m.m.