28-01-2009Selv om de er presset fra flere sider, har de midtjyske virksomheder, der lever af at rådgive andre, masser af gå-på-mod. De står i kø for at komme med på konferencen ”Viden skaber vækst”, der skal sætte en ny dagsorden for erhvervet.


Det er virksomhederne inden for videnservice, men egentlig også resten af erhvervslivet, der er i spil, når Region Midtjylland sammen med fire partnere inviterer til konferencen ”Viden skaber vækst” i Århus 2. februar.
På forhånd har mere end 260 meldt sig til konferencen, der foregår på Radisson SAS Scandinavian Hotel.
Den opbakning tolker Bent Hansen, formand for Vækstforum i Region Midtjylland, derhen, at de midtjyske videnservice-virksomheder er mere end parate til at løfte blikket op over krisestemningen og se fremad.
Vækstforum arbejder målrettet på at forstærke regionens rolle som en vidensregion, og samarbejdet med Dansk Erhverv, DI Videnrådgiverne, Aarhus Universitet og Århus Kommune om den kommende konference er blot et af der tiltag, der skal samle videnservice-erhvervet og få det til at blomstre.

Styrker hele erhvervslivet
Ikke bare for at styrke erhvervet selv, men fordi det bevisligt er i stand til at trække andre brancher med og således kan sætte gang i det samlede erhvervsliv.
”Vi ved, at videnservice er en effektiv måde at få ny ekspertise, forskningsresultater og metoder implementeret i virksomhederne”, siger Bent Hansen.
”Det styrker virksomhedernes innovations- og konkurrencekraft - både i opgangstider og nu i krisetider. Derfor har videnservice stor betydning for virksomhederne”, siger han med henvisning til en analyse, som Region Midtjylland har udarbejdet.
Analysen, som bliver præsenteret på konferencen, viser desuden, at Region Midtjylland har overhalet Region Hovedstaden, når det gælder vækst i omsætning og antal ansatte inden for videnservice. I perioden 2000-2006 fik videnserviceerhvervene i Region Midtjylland 18 procent flere ansatte, mens hovedstadsregionen måtte nøjes med 8 procent.


Billedtekst:
Business as usual er enden på al udvikling, hedder det hos konsulentvirksomheden Designit, der i stedet satser på Business as unusual. Tilsyneladende er mange andre virksomheder inden for videnservice også parate til at gå nye veje.
Fotoet kan frit benyttes i forbindelse med omtale af arrangementet. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Pressen er velkommen til at deltage på konferencen.

Se hele analysen
Se programmet for konferencen
Se en præsentation af parterne bag konferencen
Se fakta om videnserviceerhvervet

Yderligere oplysninger:
• Bent Mikkelsen, afdelingschef Region Midtjylland,
tlf. 20 23 33 60 / 87 28 52 70
• Marianne Gjerløv, Chef for Erhverv, By og Viden,
Århus Kommune, tlf. 89 40 21 33
• Christian Ohm, chefkonsulent, Dansk Erhverv,
tlf. 33 74 63 52 / 61 69 90 07
• Tom Vile Jensen, DI Videnrådgiverne, tlf. 33 77 36 89 / 29 49 44 45
• Bo Bjerre Jakobsen, Chefkonsulent, Aarhus Universitet, tlf. 89 42 68 63 / 28 99 25 66