Mennesker med en kronisk sygdom som eksempelvis diabetes eller hjerteproblemer kan få en bedre behandling, uden det kræver flere læger eller sygeplejersker.Mennesker med en kronisk sygdom som eksempelvis diabetes eller hjerteproblemer kan få en bedre behandling, uden det kræver flere læger eller sygeplejersker.

Det tyder meget på ifølge en ny undersøgelse, der sammenligner det Californiske sundhedssystem: Kaiser Permanente med det danske sundhedsvæsen.

Undersøgelsens resultater bliver præsenteret på konferencen: Kroniske udfordringer på Sundhedsområdet i Herning Kongrescenter den 12. marts. Konferencen er arrangeret af Sundhedskoordinationsudvalget og Region Midtjyllands udvalg for kroniske sygdomme i fællesskab.

- På trods af, at der er flere med en kronisk sygdom i Kaiser Permanente, tyder vores undersøgelse på, at de bruger færre ressourcer. Alligevel opnår de på flere områder en højere kvalitet i behandlingen, end vi gør her i Danmark, siger overlæge ved Bispebjerg Hospital, Anne Frølich, der præsenterer de nye tal på konferencen.

Anne Frølich fortæller, at de i øjeblikket undersøger, om årsagen til den højere kvalitet skyldes, at de i Kaiser Permanente tilsyneladende er rigtig gode til at skabe sammenhæng i patientforløbene.

Lærer af amerikanerne
I Region Midtjylland er man allerede begyndt at lære af de amerikanske erfaringer. Det fortæller formand for regionens sundhedskoordinationsudvalg, 1. næstformand i regionsrådet, Johannes Flensted-Jensen (S).

Sammen med andre politikere fra Regionsrådet var han i 2007 på studierejse til netop Keiser Permanente, og erfaringerne herfra betyder blandt andet, at Region Midtjylland og kommunerne i regionen er langt fremme med forløbsprogrammer for ind til videre tre kroniske sygdomme.

Forekomst af kronisk sygdom 
i Region Midtjylland
 
Tryk her for at hente større billede

Baggrunden for konferencen er bevidstheden om, at problemet med kroniske sygdomme er stort og voksende.

- Flere og flere mennesker lever med en kronisk sygdom, og samtidig ved vi, at det er muligt at gøre noget ved det. Men hvis indsatsen skal lykkes, er vi nødt til at sætte ind i alle sektorer på en gang. Den fælles indsats skal konferencen bidrage til, siger Johannes Flensted-Jensen.


Fælles indsats

Derfor er det også vigtigt, at konferencen er arrangeret af alle de tre sektorer i sundhedsvæsenet i fællesskab. I Sundhedskoordinationsudvalget sidder der både repræsentanter for kommunerne i regionen og for de praktiserende læger.

- Regionen har jo behandlingen, når man opdager den kroniske sygdom, men i det lange træk er det i høj grad op til kommune at følge op med blandt andet genoptræning og hjælp til at leve med sygdommen. Derfor er det afgørende, at den viden der er i den ene sektor bliver båret videre over i den næste, siger næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for Ældre og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune, Hans-Jørgen Hørning (V).

Han sætter sin lid til, at konferencen vil understøtte den fælles indsats, og bidrage til at øge fagligheden i det arbejde, der bliver gjort.


Fakta og baggrund
Baggrunden for den særlige indsats på kronikerområdet er alvorlig:

• Anslået 1,5 mio. dansker lider af en eller flere kroniske sygdomme

• Som det er i dag, er det ikke alle med en kronisk sygdom, som får den bedst mulige behandling

• Inspireret af Kaiser Permanente har Region Midtjylland vedtaget en kronikerplan. Her er der fremhævet seks indsatsområder, som der bør arbejdes med:
o Egenomsorg / borgerens aktive indsats
o Sundhedsvæsenets organisering
o Den sundhedsfaglige indsats
o Beslutningsstøtte
o Kliniske informationssystemer
o Samfundsindsatsen

• Konferencen: Kroniske Udfordringer på Sundhedsområdet finder sted: Torsdag den 12. marts kl. 11.30 – 16.00 i Herning Kongrescenter

• Konferencen er støttet økonomisk af Sundhedsstyrelsen, Kommunekontaktrådet og Region Midtjylland

Program for konferencen

Læs mere om konferencen samt tilmelding

Læs mere om kronikerindsatsen i Region Midtjylland

Flere oplysninger
Formand for Sundhedskoordinationsudvalget, 1. næstformand i Region Midtjylland, Johannes Flensted-Jensen (S) 8728 5000 / 2084 0353 / jfj@rr.rm.dk

Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for Ældre og Sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune i Silkeborg Kommune, 8688 2159 / 2712 7595 / Hans-Jorgen.Horning@silkeborg.dk

Kontorchef i Region Midtjylland Birgitte Holm Andersen 8728 4664 / 40646164 / Birgitte.Andersen@stab.rm.dk

Overlæge, Bispebjerg Hospital, Anne Frølich 3531 3531 / 2712 1622 anne.frolich@dadlnet.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.