10-02-2009

Regionsrådsformand Bent Hansen svarer på kritik rejst af formand for foreningen Hydrogen Link Denmark.

Flemming Wennike, formand for foreningen Hydrogen Link Denmark, har i et åbent brev bl.a. kritiseret Region Midtjylland og regionsrådsformand Bent Hansen (S) for at undlade at støtte foreningens arbejde i tilstrækkeligt omfang.

Vedhæftet sender vi det åbne brev, hvori Hydrogen Link Denmark rejser kritikken, regionsrådsformand Bent Hansens (S) svar og en oversigt over Vækstforums indstillinger til bevilling vedrørende brintteknologi. Af oversigten fremgår det, at Vækstforum har indstillet en række brintrelaterede projekter for over 10 millioner kroner siden regionens start.


Se Bent Hansens svar 
Se det åbne brev til Bent Hansen
Se oversigten over Vækstforums bevillinger vedrørende brintteknologi

Flere oplysninger:

Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 8728 5010 / 4031 3707