Patienter kan nu få hjælp af deres praktiserende læge til at bruge sundhedstilbud i kommunerne. Det sørger en ny database for. Region Midtjylland er den første region, der på den måde får samordnet tilbuddene på sundhedsområdet.Patienter kan nu få hjælp af deres praktiserende læge til at bruge sundhedstilbud i kommunerne. Det sørger en ny database for. Region Midtjylland er den første region, der på den måde får samordnet tilbuddene på sundhedsområdet.

Databasen, som Region Midtjylland har taget initiativ til, er blevet til i et samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger. Den rummer oplysninger om, hvilke tilbud de enkelte kommuner har inden for livsstil og forebyggelse.

Hidtil har den praktiserende læge kun sjældent og sporadisk kendt til kommunens tilbud. Men det råder den nye database nu bod på.

- Hvis eksempelvis en praktiserende læge i Favrskov Kommune sidder med en patient med KOL, kan lægen gå ind på databasen se om patientens kommune har et tilbud, der er relevant for netop denne patient. Eksempelvis et rygestop- eller rehabiliteringskursus, siger praktiserende læge og regionpraksiskoordinator Jens M. Rubak.

Andre former for tilbud kunne være hjælp i forbindelse med overvægt, tilbud til patienter med diabetes eller patienter med kræft. Alle tilbud kan printes ud til patienten, som herefter kan gå ind og undersøge det nærmere.

- Som praktiserende læger modtager vi store mængder information fra sygehuse, kommuner og region. Det er af overordentlig stor betydning for vores vejledning af den enkelte patient, at lægen nu har et overblik over kommunens sundhedstilbud, siger praktiserende læge Franz Busch, Ejstrupholm, Ikast-Brande Kommune.

I Favrskov Kommune glæder Social- og Sundhedsdirektør, Jacob Stengaard Madsen sig over, at kommunens tilbud nu bliver mere tilgængelige, så borgerne lettere bliver opmærksomme på relevante sundheds- eller rehabiliteringstilbud.

- Det er et afgørende skridt, at de praktiserende læger og kommunerne kan få et tættere samarbejde. Det var også et af målene med kommunalreformen, siger han.

- Region Midtjylland ser tiltaget som et vigtigt led i et integreret sundhedsvæsen, hvor der er mulighed for at udbygge samarbejdet og kommunikationen mellem de praktiserende læger og kommunerne til gavn for patienterne, siger Steen Vestergaard-Madsen, kontorchef i Primær Sundhed.

Indtil videre er 7 af regionens kommuner repræsenteret i databasen. I løbet af de næste måneder vil de øvrige 12 kommuner efter alt at dømme komme med.

Se databasen med sundhedstilbuddene på www.praksis.dk - Se under Praksis.dk Midt – Sundhedstilbud fra kommuner og hospitaler

Flere oplysninger:
Praktiserende læge/Regionspraksiskoordinator
Jens M. Rubak
Tlf. 5154 1456
jmr@dadlnet.dk

Kontorchef, Primær Sundhed
Steen Vestergaard-Madsen
Tlf. 8728 4550
steen.vestergaard-madsen@stab.rm.dk

Social og Sundhedsdirektør, Favrskov Kommune
Jacob Stengaard Madsen
Tlf. 8964 2101
jama@favrskov.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/