Dag- og døgninstitutionen Fenrishus i Århus siger ved udgangen af februar farvel til sin forstander Lone Rolving. Hun forlader Fenrishus efter 15 år for at blive afdelingsleder på det socialpædagogiske botilbud Stefanshjemmet, også i Århus.

Lone Rolving holder afskedsreception torsdag 26. februar kl. 14-16.
Stedfortræder Carsten Bartholdy Neergaard bliver konstitueret forstander på Fenrishus fra 1. marts og indtil videre.

Lone Rolving har som forstander for Fenrishus medvirket til at føre institutionen sikkert ind i det nye Region Midtjylland fra Århus Amt.
Hun har desuden været med til at etablere Fenrishus’ berømmede sansehave, som blev anlagt i 1995 i samarbejde mellem havearkitekt Helle Nebelong og støtteforeningen ” Fenrishus' Venner”.

Fakta
Fenrishus er et specialiseret dag- og døgntilbud under Region Midtjylland til børn og unge med svære multihandicap. Beboerne på Fenrishus har store plejebehov, hvoraf nogle af brug for overvågning af sundhedsfagligt personale hele døgnet. Udover to bo-afdelinger består Fenrishus også af en specialbørnehave.

Flere oplysninger
Centerchef Søren Johnsen, Center for Børn, Unge og Special-rådgivning i Region Midtjylland, tlf. 8728 4041 eller 4040 4446.

Kontorchef Per Nielsen Elb, Center for Børn, Unge og Special-rådgivning i Region Midtjylland, tlf. 8728 4043 eller 3060 0349.